.

Παρέμβαση Καθηγητών Τμήματος Μηχανολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το μέλλον του

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Στo πλαίσιo της επίκαιρης συζήτησης που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο για την αναμόρφωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, ως Καθηγητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αισθανόμαστε την ανάγκη να παρουσιάσουμε στοιχεία για την πορεία του Τμήματός μας και να αιτιολογήσουμε την αναγκαιότητα για τη διατήρηση αλλά κυρίως για την περαιτέρω ανάπτυξή του καθώς και για την ενίσχυση της παρουσίας του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη, ως σημαντικού επιστημονικού και αναπτυξιακού πόλου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε αρχικά ως Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων στην Κοζάνη το 1999 και αποτέλεσε ανεξάρτητο Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003 όποτε και μεταφέρθηκε στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποτελώντας το πρώτο Τμήμα Πολυτεχνικής Κατεύθυνσης.  Το 2009 μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 15 Καθηγητές, 3 μέλη Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού και 5 μέλη διοικητικού προσωπικού. Τα μέλη του Τμήματος διαθέτουν άριστο υπόβαθρο σπουδών, σημαντική ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία, διεθνώς αναγνωρισμένο δημοσιευμένο έργο και τα γνωστικά τους αντικείμενα καλύπτουν θέματα της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού ειδικά στους τομείς Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Οι σπουδές στο Τμήμα είναι πενταετείς και η εισαγωγή στο Τμήμα είναι ανταγωνιστική γεγονός που αποδεικνύεται από τη διαρκή αύξηση της βάσης εισαγωγής.

Παρά το γεγονός ότι το Τμήμα στεγάζεται σε προσωρινές κτηριακές εγκαταστάσεις, με σημαντικό κόστος ενοικίασης, έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα εργαστήρια στα οποία εκπονείται έρευνα υψηλής στάθμης γεγονός που αποδεικνύεται από τη διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και τη συμμετοχή με παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Επίσης σημαντική είναι και η πρόοδος στις αναφορές που γίνονται στο επιστημονικό έργο του τμήματος σε δημοσιεύσεις διεθνών Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Με βάση τα στοιχεία της εσωτερικής αξιολόγησης του τμήματος, σε κάθε Καθηγητή αντιστοιχούν ετησίως 2.2 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 2.5 παρουσιάσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 25 ετεροαναφορές.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή των μελών του Τμήματος σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και διεθνείς φορείς και τα οποία πέρα από την επιστημονική τους διάσταση και την προβολή της περιοχής, ενισχύουν τον πενιχρό τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, προσφέρουν ερευνητική απασχόληση και θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες της περιοχής μας, οδηγούν στη απόκτηση διδακτορικών διπλωμάτων υψηλής στάθμης αναβαθμίζοντας την επιστημονική εξειδίκευση και μεταλλάσσοντας αργά αλλά σταθερά τον παραγωγικό ιστό. Το Τμήμα συνεισφέρει σε ποσοστό της τάξης του 70% στα συνολικά έσοδα του Πανεπιστημίου από έρευνα.

Τα μέλη του Τμήματος έχουν αναπτύξει σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού όπως ο Δημόκριτος, το ΚΑΠΕ, το ΕΚΕΤΑ κλπ. Πολύ σημαντικές είναι και οι διεθνείς συνεργασίες με αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού ενώ πρόσφατες σημαντικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο αποτελούν  διορισμοί μελών του τμήματος στη θέση του προέδρου του ευρωπαϊκού προγράμματος COST (η σημαντικότερη ευρωπαϊκή δραστηριότητα για τη συνεργασία στην επιστήμη και στην τεχνολογία) και της ERCOFTAC (Ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα σε θέματα ροής, τύρβης και καύσης).

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο Τμήμα ακολουθεί τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές καθώς και τις εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής με την εκτεταμένη χρήση τηλεκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση έχει ενσωματωθεί ως ένα σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παράλληλα ενθαρρύνονται οι διεθνείς ανταλλαγές μέσω των προγραμμάτων ERASMUS και IAESTE. Το Τμήμα τηρεί πιστά τις απαιτούμενες διαδικασίες αξιολόγησης για πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών.

Πρωτίστως είμαστε υπερήφανοι για τους αποφοίτους Μηχανικούς του Τμήματός μας που σημειώνουν σημαντική επιτυχία σε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που απασχολούνται επάξια με τους αποφοίτους άλλων Πολυτεχνείων της χώρας μας σε θέσεις ευθύνης και που καταφέρνουν να διακρίνονται για τις εξειδικευμένες γνώσεις τους σε ενεργειακά θέματα. Η διάχυση και επιτυχής δραστηριοποίηση των αποφοίτων μας στην περιοχή συνεισφέρει στην ενίσχυση του ντόπιου επιστημονικού δυναμικού. Μία σημαντική επιτυχία του τμήματος είναι ότι άριστοι πεμπτοετείς φοιτητές του Τμήματος έχουν την ευκαιρία να γίνονται απευθείας δεκτοί με δωρεάν δίδακτρα για την εκπόνηση μεταπτυχιακού προγράμματος Master στο Πανεπιστήμιο Cranfield της Αγγλίας που αποτελεί ένα από τα ποιοτικότερα Πανεπιστήμια στο χώρο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης Μηχανικών. Αυτό κατέστη εφικτό μετά από επίπονη προσπάθεια και επιτυχή αξιολόγηση των σπουδών στο Τμήμα μας και των αποφοίτων μας.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η εκλογή νέων Καθηγητών στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας με τη ΔΕΗ για τη χρηματοδότηση επωνύμων εδρών (τετραετούς θητείας) που αποτελεί μία πρωτόγνωρη ιστορική πρωτιά για ελληνικό Πανεπιστήμιο. Η κοινή επιτροπή που έχει συσταθεί στην οποία συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης και του Πανεπιστημίου εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη δημιουργία κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης φοιτητών και άλλων ερευνητικών δράσεων κοινού ενδιαφέροντος που θα συνδέσουν άμεσα τις προσπάθειές μας με την παραγωγική διαδικασία και ταυτόχρονα θα αναβαθμίσουν την επιστημονική βάση της ΔΕΗ.

Το Τμήμα έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με φορείς της τοπικής κοινωνίας όπως είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα επιστημονικά επιμελητήρια, το ΤΕΙ, η ΔΕΗ, το ΙΤΕΣΚ, σχολεία, ΜΚΟ κλπ και έχει εμπλακεί σε αναπτυξιακές και επιστημονικές δράσεις και συνεργασίες ενισχύοντας την ποιότητα, την εξωστρέφεια και την προβολή της περιοχής.

Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι η ιδιαίτερα υπεύθυνη και διαφανής διαχείριση και η απόλυτα ορθολογική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων που μας παρέχονται από την Πολιτεία. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι με βάση εθνική έρευνα από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας των ΑΕΙ, το ετήσιο κόστος που αντιστοιχεί στην εκπαίδευση κάθε φοιτητή μας είναι το χαμηλότερο στη χώρα, αγγίζει το ένα τρίτο του αντίστοιχου κόστους στο ΑΠΘ και το ένα τέταρτο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτό αποτελεί συνέπεια και του μεγάλου διδακτικού φόρτου που έχουμε αναλάβει λόγω ελλείψεων σε προσωπικό.  

Οι προοπτικές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου μας για το μέλλον είναι ευοίωνες παρά την οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μία σημαντική επένδυση σε εργαστηριακό εξοπλισμό μέσω διαγωνισμού που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ενώ καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι και η αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών μας που θα προκύψει από τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης στην περιοχή της ΖΕΠ στην Κοζάνη.
   
Η σύντομη ιστορία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών αποτελεί μία ιδιαίτερα επίπονη πορεία δημιουργίας και επιτυχίας κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Οποιαδήποτε απόφαση που θα οδηγήσει σε κλείσιμο ή απαξίωση του Τμήματος θα αποτελέσει ένα καθοριστικό πλήγμα για το αύριο του τόπου με μη αναστρέψιμες συνέπειες. Για να είναι όμως βιώσιμη η πορεία του Πανεπιστημίου δεν αρκεί να παραμείνει η κατάσταση ως έχει γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή του συρρίκνωση. Για να είναι βιώσιμο ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο πρέπει να διαθέτει κρίσιμη μάζα κυρίως επιστημόνων αλλά και υποδομών υψηλής στάθμης που θα επιλυθεί με την άμεση δρομολόγηση του κτηριακού προγράμματος στην πόλη της Κοζάνης.

Συμμετέχοντας στον εθνικό διάλογο για την ανώτατη παιδεία και τη χωροθέτηση των Πανεπιστημίων,

·         Εκφράζουμε τη σθεναρή μας θέση  να παραμείνουμε στην περιοχή ως ένα αναπόσπαστο μέρος της και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε  δημιουργικά την προσπάθειά μας με γνώμονα πάντοτε τις ανθρωπιστικές αξίες, την ποιοτική επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών μας, την ερευνητική αναβάθμιση της χώρας μας και την ανάδειξη του τόπου μας σε ένα ισχυρό ενεργειακό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στη δημιουργία συνθηκών για βελτίωση της ποιότητας ζωής και σε μετεξέλιξη της κοινωνίας μας σε μία κοινωνία γνώσης.

·         Για να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους όμως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με πρώτη προτεραιότητα να σχεδιαστεί και να δρομολογηθεί η εξέλιξη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που έχει έδρα την Κοζάνη σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που θα αποτελέσει ένα κρίσιμο σημείο καμπής για τη δημιουργία μίας ισχυρής εθνικής και γιατί όχι διεθνούς Πολυτεχνικής Σχολής σε θέματα ενέργειας. Τα δύο υπάρχοντα τμήματά του θα πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας στοχευμένης Ενεργειακής Πολυτεχνικής Σχολής  υψηλών προδιαγραφών συμβάλλοντας καθοριστικά προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας σαν ενεργειακού κέντρου της χώρας.

Τέλος, είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής που στάθηκαν αρωγοί, αγκάλιασαν την προσπάθειά μας και της έδωσαν προοπτική.

Κοζάνη 4 Δεκεμβρίου 2012

Οι Καθηγητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου