.

Αναθεώρηση της απόφασης 20-20-20 ; [Μείωση του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ]

Σε αμφισβήτηση μπαίνει και επισήμως, για πρώτη φορά από την εποχή της Τίνας Μπιρμπίλη που υιοθετήθηκε, ο εθνικός στόχος για διείσδυση των ΑΠΕ σε ποσοστό 20% στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας το έτος 2020. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας με εντολή να διατυπώσει προτάσεις για το βέλτιστο μίγμα καυσίμων σε βάθος 20ετίας. Βασική κατεύθυνση που έχει δοθεί στην Ομάδα Εργασίας είναι να επανεξετάσει τους στόχους της «περίφημης» απόφασης 20-20-20 που αφορά τον τρόπο που επέλεξε η ελληνική πολιτεία να εφαρμόσει την σχετική ευρωπαϊκή δέσμευση.

Ήδη εκφράζονται από επίσημα χείλη απόψεις που θεωρούν υπερβολική «απλοχεριά» προς τις ΑΠΕ την απόφαση της Τίνας Μπιρμπίλη να υπερβεί την ευρωπαϊκή υποχρέωση (18% για τις ΑΠΕ το 2020) και να θέσει ως στόχο για τη χώρα μας το 20%. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται βέβαιον ότι οδεύουμε σε αλλαγή στόχου με μείωση και «επαναφορά» στο 18%. Ακούγονται απόψεις ακόμα και για περεταίρω μείωση στο 16% λόγω ειδικών συνθηκών της χώρας. Κύκλοι του ΥΠΕΚΑ δεν επιβεβαιώνουν καμία πληροφορία: «γι΄αυτό ορίσαμε την Ομάδα Εργασίας, ώστε να πάρουμε τα πορίσματά της και τότε να αποφασίσουμε» λένε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι  «το ποια θα είναι η μελλοντική θέση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας θα εξαρτηθεί από τρία πράγματα. Τις υποχρεώσεις έναντι της Ε.Ε., τις ανάγκες της χώρας και τις δυνατότητες βιωσιμότητας του συστήματος».
Με βάση τα πραγματικά δεδομένα, όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι τη μείωση του στόχου θα την «πληρώσουν» τα αιολικά. Τα φωτοβολταϊκά, σε επίπεδο αδειοδότησης, έχουν υπερκαλύψει τα Μεγαβάτ που τους έδινε η κατανομή του 20-20-20. Οι υπόλοιπες τεχνολογίες έχουν ούτως ή άλλως μικρή συμμετοχή στον εθνικό στόχο. Έτσι, τα αιολικά, τα οποία ήδη υστερούν σημαντικά από τα Μεγαβάτ που τους έχουν «δοθεί», θα υποχρεωθούν σε μείωση της συμμετοχής τους.
Στην Ομάδα Εργασίας που έχει συστήσει το ΥΠΕΚΑ συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου και εκπρόσωποι των Διαχειριστών και του ΚΑΠΕ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά δεν συμμετέχει στην Ομάδα  κανένας εκπρόσωπος της αγοράς. Το energypress πληροφορείται ότι οι φορείς των ΑΠΕ ζήτησαν να συμμετάσχουν, αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό.

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου