.

ΔΕΗ: Παρατηρήσεις επί του Σταδίου Β1 του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Δυτικής Μακεδονίας

Οι παρατηρήσεις της ΔΕΗ ΑΕ επί του «Σταδίου Β1» του «Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Δυτικής Μακεδονίας» όπως δόθηκαν κατά τη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου