.

ΔΕΗ: Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών “Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας”

Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, μετίτλο: «Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας», προκηρύσσει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. / Διεύθυνση Μελετών Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- η διερεύνηση «της καλύτερης και πληρέστερης ιδέας για τηνανάπλαση και επανάχρηση συγκεκριμένης, πρώην εξορυκτικής περιοχής λιγνίτη, όπως αυτή
περιγράφεται στο Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων της Αναλυτικής Προκήρυξης του Διαγωνισμού,
από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη, με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της
επιστήμης και τις αρχές του τοπιακού σχεδιασμού, προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα
υψηλής ποιοτικής στάθμης, με σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα».
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο
οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα
ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων:
29 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14:00.
Πληροφορίες: Τηλ. : 24630-52534-5 fax : 24630-21451, e-mail : architectonikos@dei.com.gr

κλικ για την προκήρυξη...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου