.

Μαθήματα e-learning για τη διαχείριση μονάδων παραγωγής βιοαερίου

H κυπριακή Marketmentoro, οι ελληνικές SCiCo και Greentechnologies και το ισπανικό ερευνητικό κέντρο AITIIP, στο πλαίσιο του έργου DELOS, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας ανέλαβαν να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για τη διαχείριση των μονάδων βιοαερίου.
Το έργο DELOS ολοκληρώθηκε και παραδίδει στο κοινό μια εντελώς δωρεάν πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης η οποία απευθύνεται σε υποψήφιους και υφιστάμενους τεχνικούς μονάδων παραγωγής βιοαερίου.

Η πλατφόρμα στοχεύει στην ολοκληρωμένη κατάρτιση όσων εμπλέκονται ή θέλουν να εμπλακούν με την παραγωγή βιαερίου. Κάθε καταρτιζόμενος οφείλει να παρακολουθήσει όλες τις θεματικές ενότητες, να εξεταστεί επιτυχώς στις ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις και εφόσον επιτύχει δύναται να παραλάβει πιστοποιητικό κατάρτισης από την accredible!

Για να παρακολουθήσετε το δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης πατήστε εδώ.


energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου