.

Θα μπει η ΔΕΗ με το δίκτυο καταστημάτων της στις υπηρεσίες ταχυδρομείων και courier;

Αποτελεί σίγουρα είδηση που πέρασε στα «ψιλά» αλλά έχει την σημασία της: «τα ΕΛΤΑ θα είναι παρόντα ως εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας που διαμορφώνεται στη χώρα…αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή του δικτύου των 1.500 καταστημάτων και ταχυδρομικών πρακτορείων, η παρέμβαση των Ελληνικών Ταχυδρομείων θα λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών, με τον κ. Μελαχροινό να τονίζει ότι τα ΕΛΤΑ, στον ρόλο τους ως εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, θα παρέχουν ενιαίο τιμολόγιο σε ολόκληρη την επικράτεια, λειτουργώντας στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού.»
Δηλαδή η κύρια εταιρεία του Δημόσιου Τομέα (όποιας μορφής είναι αυτή) η οποία ασχολείται με τα ταχυδρομεία ανταγωνίζεται την κύρια εταιρεία Δημοσίου Τομέα που είναι παραγωγός και πάροχος Ηλεκτρικού Ρεύματος! Αξιοποιώντας τα 1500 καταστήματα της που είναι δημόσια καταστήματα!
Αναμένεται και από τη ΔΕΗ με τα αντίστοιχα καταστήματα της να αναλάβει υπηρεσίες courier και ταχυδρομικών υπηρεσιών… ακόμη και σε συνεργασία με υπάρχουσες εταιρείες προσφέροντας τα γραφεία της αλλά και τους διοικητικούς της υπαλλήλους…
Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και σημειολογικό. Ο ανταγωνισμός θεμιτός ή αθέμιτος κατά την ουσία του γίνεται πια από παντού. Η έννοια του κράτους, των αρμοδιοτήτων του με τα Νομικά του Πρόσωπα και της στοχευμένης στρατηγικής του αποτελεί ακόμη ζητούμενο...Από τον δικτυακό τόπο των ΕΛΤΑ:
"Οι μέτοχοι των ΕΛΤΑ είναι το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο κατέχει το 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου και η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. με ποσοστό 10%.
Τα ΕΛΤΑ προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές και τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, προϊόντα δικτύου λιανικής και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.
Σύμφωνα με τον νόμο 4053/2012 «Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις» τα ΕΛΤΑ είναι ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2028.
Η παροχή καθολικών υπηρεσιών προσδιορίζει το χαρακτήρα των ΕΛΤΑ ως προς τη θέση τους και το ρόλο τους στη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς, υπό την έννοια της δέσμευσης έναντι του κράτους για την προσφορά καθολικών υπηρεσιών αποδεκτής ποιότητας σε προσιτές τιμές στο σύνολο των πολιτών. Αποτέλεσμα αυτής της δέσμευσης σε συνδυασμό με την γεωγραφική μορφολογία του Ελλαδικού χώρου είναι η διατήρηση και λειτουργία του μεγαλύτερου δικτύου λιανικής στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 σημεία εξυπηρέτησης."

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου