.

Τι ανέφεραν ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης και ο Δήμαρχος Κοζάνης για τις μέχρι σήμερα ενέργειες και τον προγραμματισμό δράσεων για την μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς στη συνέντευξη τύπου για την μετεγκατάσταση Ποντοκώμης ανέφερε:
"Στη σημερινή μας συνάντηση θα σας ενημερώσουμε:
α. για την πορεία των ενεργειών που αφορούν στη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης στη νέα θέση και
β. για την Ανακοίνωση υποβολής Αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για απόκτηση οικοπέδων από τους δικαιούχους στο νέο οικισμό Ποντοκώμης.
Για το πρώτο θέμα, σας ενημερώνουμε ότι οι διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο στα διοικητικά και θεσμικά ζητήματα όσο και στην προώθηση της μελετητικής ωριμότητας.

Ειδικότερα:

1. Σε συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, ολοκληρώθηκαν ήδη :

α. Περιβαλλοντική μελέτη τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Ορων υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ για την μετατόπιση του τμήματος που διέρχεται από την περιοχή οικισμού Νέας Ποντοκώμης στη ΖΕΠ Δ. Κοζάνης. (Ήδη εκδόθηκαν οι νέοι Περιβαλλοντικοί Όροι όπως προαναφέρθηκε).

β. Μελέτη Στρατηγικού Περιβαλλοντικού Προελέγχου περιοχής οικισμού Νέας Ποντοκώμης.

γ. Οριστική πολεοδομική μελέτη και τοπογραφικές αποτυπώσεις.

δ. Προωθημένη μελέτη αναγνώρισης εξωτερικής οδοποιίας περιοχής οικισμού Νέας Ποντοκώμης και σύνδεση με τον ευρύτερο χώρο και οικισμούς.

ε. Προκαταρκτική μελέτη δικτύων και αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης.

στ. Προκαταρκτική μελέτη εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού.

ζ. Προκαταρκτική μελέτη εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων περιοχής οικισμού.

η. Υδρολογική μελέτη και μελέτη καθορισμού ρεμάτων.

θ. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής οικισμού Νέας Ποντοκώμης.

ι. Εκτέλεση έρευνας γεωφυσικών διασκοπήσεων για τον εντοπισμό έγκοιλων στην περιοχή του νέου οικισμού Ποντοκώμης.

ια. Προμελέτη εσωτερικής οδοποιίας του οικισμού.

(Η μελέτη εφαρμογής θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του έτους)

ιβ. Δημιουργία μακέτας πυρήνα μνήμης στο νέο οικισμό.

ιγ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) περιοχής οικισμού Νέας Ποντοκώμης, η οποία και εγκρίθηκε αρμοδίως.

2. Οι μελέτες των έργων υποδομής (Β’ Φάση) βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έτσι ώστε να ολοκληρωθούν, κατά το δυνατόν, παράλληλα με την παραχώρηση οικοπέδων στους δικαιούχους, με συμμετοχή στο κόστος αυτών κατά ποσοστό 50% της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 50% του Δήμου Κοζάνης.

3. Διερευνούμε τη δυνατότητα εξασφάλισης πρόσθετων πόρων, πέραν των αποζημιώσεων που προβλέπονται και θα λάβει ο Δήμος Κοζάνης ως δικαιούχος, για την υλοποίηση των έργων υποδομής στη νέα θέση της Ποντοκώμης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι προσπάθειες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών τόσο σε θεσμικό-διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, είναι συνεχείς, πολυεπίπεδες και συμπληρωματικές προκειμένου να έχουμε έγκαιρα το αναμενόμενο αποτέλεσμα για τους κατοίκους της Ποντοκώμης.

Βασικός μας στόχος είναι, «την περίοδο που οι δικαιούχοι κάτοικοι θα εισπράττουν τις αποζημιώσεις για τις περιουσίες τους να βρίσκονται σε φάση υλοποίησης τα έργα  υποδομής και να γίνει η διανομή των οικοπέδων στους δικαιούχους προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στη νέα θέση ξεκινώντας τις μελέτες για τις κατοικίες και την επαγγελματική τους στέγη».

Για την ενίσχυση του παραπάνω στόχου συστήσαμε, σύμφωνα και με τη δέσμευσή μας στη συνάντηση που είχαμε σε Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων στην Ποντοκώμη, την «Ομάδα Συντονισμού για την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης».

Υπάρχει επομένως σημαντική πρόοδος που θα πρέπει να επιταχυνθεί, ιδίως σε ότι αφορά στην έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και στη συνέχεια στην έκδοσή του.

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας σε παρόμοιες περιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητα που υπάρχει στις λοιπές παραμέτρους, η ταχύτητα έκδοσης του παραπάνω Π.Δ. θα αποτελέσει, μάλλον, τον περιοριστικό παράγοντα για τη μετεγκατάσταση στη νέα θέση.

Για το δεύτερο θέμα σας ενημερώνουμε ότι, από αύριο θα δημοσιοποιηθεί η Ανακοίνωση υποβολής Αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση οικοπέδων από τους δικαιούχους στο νέο οικισμό Ποντοκώμης.

Μετά από συστηματική συνεργασία μεταξύ της Δ/νσης Πολιτικής Γης, του Δήμου Κοζάνης, εκπροσώπων των κατοίκων, εκπροσώπων του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ, που λειτούργησαν στο πλαίσιο της «Ομάδας Συντονισμού για την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης» με το Συντονισμό μου, οριστικοποιήθηκαν:

- η Ανακοίνωση με ενημερωτικά στοιχεία παραλαβής και κατάθεσης των δικαιολογητικών και

- το Υπόδειγμα Αίτησης – Δήλωσης, με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα ανωτέρω Υποδείγματα έχετε σήμερα στη διάθεσή σας.

Προκειμένου μάλιστα να διευκολύνουμε την παραλαβή και κατάθεση των Αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, συναποφασίσαμε με το Δήμο Κοζάνης το σύνολο των διαδικασιών να ολοκληρώνεται στο ΚΕΠ της Ποντοκώμης.

Σας παραδίδουμε επίσης και έναν χάρτη όπου εμφανίζεται η νέα θέση της Ποντοκώμης καθώς και οι άλλες σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή όπως η Πανεπιστημιούπολη και η επιλεγείσα θέση για μετεγκατάσταση από τους κατοίκους της Ακρινής, σε συνδυασμό με τη ΖΕΠ Κοζάνης, τον Άργιλο, το νέο οικισμό Κλείτου και το Βατερό.

Όπως είναι αυτονόητο, ένα τόσο σημαντικό έργο απαιτεί χρόνο, συγκέντρωση δυνάμεων,  εφαρμογή υποχρεωτικών διαδικασιών που δεν μπορούν να ξεπεραστούν και υπερβαίνει χρονικά τις αυτοδιοικητικές περιόδους.

Για το λόγο αυτό, συνεχίσαμε με συνέπεια τη δουλειά που ήδη είχε γίνει από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και επιταχύνουμε τις φάσεις ωριμότητας του τόσου σημαντικού αυτού έργου."Ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης δήλωσε για την μέχρι σήμερα πορεία της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης: 

"Στο πλαίσιο των προσπαθειών και των συμμετοχικών διαδικασιών που υλοποιήθηκαν από την προηγούμενη  Δημοτική Αρχή και προωθούμε ενισχυμένα σας ενημερώνουμε, συμπληρωματικά με όσα αναφέρθηκαν και για τα παρακάτω :

1. Η πολεοδομική μελέτη του νέου οικισμού εγκρίθηκε από το Κεντρικό ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ του ΥΠΕΚΑ (στις 05/12/2014) για να προωθηθεί στο Νομοπαρασκευαστικό Τμήμα για προετοιμασία του Σχεδίου ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης που, στη συνέχεια, θα σταλεί στο Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ).

2. Σε ότι αφορά στη παλαιά γραμμή ΟΣΕ έκτασης περίπου 14,5 στρ. που διέρχεται από την υπόψη περιοχή μετεγκατάστασης, η ΓΑΙΑΟΣΕ έλαβε απόφαση παραχώρησης προς το Δήμο Κοζάνης έναντι συμφωνημένου αντιτίμου από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες.

3. Για τη διευθέτηση των ιδιοκτησιών των κατοίκων του παραπλεύρως οικισμού Αργίλου, έκτασης 27 στρ. περίπου, μέσα στο χώρο της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης, έχουν αποτυπωθεί τα αγροτεμάχια από την ΑΝΚΟ, συντάχθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες και ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανταλλαγής με τα αναλογούντα οικόπεδα.

4. Οι γραμμές υπερυψηλής τάσης που διέρχονται από την επιλεγείσα θέση μετεγκατάστασης καθώς και από την οριοθετηθείσα περιοχή του ΓΠΣ Κοζάνης, θα μετατοπισθούν σε εφαρμογή απόφασης που έλαβε το Δ.Σ. της ΔΕΗ που εξακολουθεί να ισχύει με πρόσφατο έγγραφό της.

Για το υπόψη έργο χαράχθηκε η νέα όδευση και εκδόθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι.

5. Τα θέματα των παραπάνω περιπτώσεων 2, 3 και 4 θεωρούμε ότι θα επιλυθούν και για το λόγο αυτό δεν λήφθηκαν υπόψη «ως προβλήματα» κατά το σχεδιασμό της υπό έγκριση πολεοδομικής μελέτης και οι αντίστοιχες εκτάσεις εντάχθηκαν στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

6. Με το σκεπτικό ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές επί της πολεοδομικής μελέτης (ήδη το Κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ την ενέκρινε), αναλάβαμε πρωτοβουλίες με αλληλοκαλυπτόμενες φάσεις προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι.

7. Θα εντατικοποιήσουμε τις επαφές με τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ Α.Ε. έτσι ώστε να επιταχυνθεί το χρονοδιάγραμμα μετατόπισης των γραμμών υψηλής τάσης από τη νέα θέση του οικισμού Ποντοκώμης και γενικότερα από το χώρο που καλύπτει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Κοζάνης.

Για το θέμα της υποβολής Αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση οικοπέδων στο νέο οικισμό Ποντοκώμης:

- ο Δήμος Κοζάνης θα διαθέσει τον αναγκαίο χώρο καθώς και προσωπικό για την παροχή Υποδειγμάτων Αιτήσεων, την παραλαβή των συμπληρωμένων Αιτήσεων και τον αρχικό έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, ενημερώνοντας επιτόπου τον ενδιαφερόμενο για τις πιθανές ελλείψεις, με την παράδοση του Δελτίου Ελέγχου Πληρότητας Αίτησης,

- η ΑΝΚΟ ολοκλήρωσε ήδη την αναγκαία ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δίνει τη δυνατότητα παραλαβής, κωδικοποίησης και συστηματοποίησης των Αιτήσεων, εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, διασταύρωσης δεδομένων και κάθε άλλου παραδοτέου χρήσιμου για τη διαχείριση όλης της πληροφορίας που θα συλλεγεί, μέχρι και τη διανομή των οικοπέδων στους δικαιούχους.

Όπως γίνεται αντιληπτό το θέμα της μετεγκατάστασης ενός οικισμού είναι σύνθετο και χρονοβόρο.
Απαιτεί συνεργασίες και επιτάχυνση των διαδικασιών για τις οποίες και δεσμευόμαστε."


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου