.

Δήμος Κοζάνης: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου [04.02.14]

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 20.00  στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
                                                     1.      Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης -  Α.Π.Θ. με αντικείμενο «Σχεδιασμός και Οργάνωση του Αναπτυξιακού ρόλου της Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης

2.      Συζήτηση για το θέμα «Η Ελληνική Φέτα σαν Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Π.Ο.Π.»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
3.      Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ – Περ.Δυτ.Μακεδονίας – Α.Π.Θ. με αντικείμενο «Εκτίμηση της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δ.Δ. Ακρινής, Αγίου Δημητρίου, Ρυακίου, Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης».
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

4.      Έγκριση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
5.      Χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
6.      Έγκριση της αριθμ. 4/2014 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση εξωτερικού φωτισμού 2014 Δ.Ε. Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.      Χορήγηση παράτασης τμηματικής προθεσμίας του έργου «Διαγραμμίσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου»
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
8.      Εγγραφή του Δήμου Κοζάνης ως συνδρομητή σε τοπικές εφημερίδες για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9.      Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

10.  Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος με μισθώτρια την «Δ.ΠΑΠΙΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Τσιμηνάκη 1 στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
11.  Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Γ’ Δημοτικού παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
12.  Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως  υπαίθριος χώρος στάθμευσης στην Τ.Κ. Κερασιάς του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
13.  Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος με μισθώτρια την «Μέλλιου Αναστασία του Κων/νου»» που βρίσκεται επί της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου και Τσιμηνάκη στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
14.  Χορήγηση παραγωγικής άδειας για πώληση κηπευτικών στην Γκουντούλα Καλλίνω
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Δημήτρης Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου