.

ΔΕΗ: Τιμές και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη

Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη για τον κλάδο της χαλυβουργίας και της βιομηχανίας αλουμινίου έδωσε στη δημοσιότητα η ΔΕΗ.  


Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: "Στις 22.1.2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε Ανακοίνωση με τίτλο «Τιμές και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη» η οποία συνοδεύεται από Κείμενο Εργασίας με λεπτομερή ανάλυση και σύγκριση των τιμών και του κόστους της ενέργειας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε σύγκριση με άλλες μεγάλες γεωγραφικές ενότητες.
Και τα δύο έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Το κείμενο εργασίας παραθέτει συγκριτικά στοιχεία για το ενεργειακό κόστος διαφόρων βιομηχανικών κλάδων στην Ευρώπη, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία ενεργειακού κόστους που έχουν προκύψει με βάση έρευνα (π.χ. ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις βιομηχανιών). Ιδιαίτερο συγκριτικό ενδιαφέρον με την περίπτωση της χώρας μας παρουσιάζουν οι κλάδοι της Χαλυβουργίας και του Αλουμινίου (επισυνάπτονται και τα σχετικά αποσπάσματα του κειμένου).

Αναλυτικά



0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου