.

ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας: Συνάντηση Εργασίας για το Χωρικό Σχεδιασμό

Στην με αρ. πρωτ. 310/2-12-2013 επιστολή μας, σας ενημερώσαμε ότι το ΥΠΕΚΑ προχωρά στην αναθεώρηση και εξειδίκευση των θεσμοθετημένων χωροταξικών σχεδίων (Περιφερειακών Πλαισίων Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης) των 12 Περιφερειών της χώρας, ανάμεσα στις οποίες και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Κατά το τρέχον διάστημα, εκπονείται το Β1 Στάδιο των μελετών αυτών το οποίο περιλαμβάνει την Πρόταση Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου.
Υπενθυμίζουμε ότι ανάμεσα στα ζητήματα που επεξεργάζεται η μελέτη για το σύνολο της Περιφέρειας, στο Στάδιο αυτό θα διατυπωθούν ειδικότερες στρατηγικές κατευθύνσεις σε επίπεδο αναπτυξιακών ενοτήτων, οι οποίες συνίστανται είτε από Καλλικράτειους Δήμους είτε από ενότητες Δήμων με ισχυρή συλλειτουργία.
 Με δεδομένο ότι παράλληλα εκπονείται το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης για την 5ηΠρογραμματική Περίοδο (ΣΕΣ 2014-2020) είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ο κάθε Δήμος να συμβάλλει από το στάδιο αυτό στην διαμόρφωση των παραπάνω κατευθύνσεων γεγονός που θα βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό του αναπτυξιακού προγραμματισμού με το χωρικό σχεδιασμό.
Επειδή δεν ήταν εύκολη, από την άποψη των οργανωτικών και χρονικών δυνατοτήτων, η οργάνωση επιμέρους συσκέψεων ανάμεσα στους Δήμους κάθε Περιφερειακής Ενότητας με τη μελετητική ομάδα και με δεδομένο ότι είναι απαραίτητη η αποτελεσματικότερη παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης στον χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει μια ενιαία ευρεία συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους από όλους τους Δήμους και με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τη διατύπωση των πρώτων προτάσεων ώστε κάθε Δήμος να συμβάλλει από το στάδιο αυτό στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων χωρικού σχεδιασμού.

“Από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.geochoros.gr/spool/PPXSAA_DYTMAK.rarμπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη με τα πορίσματα του Α’ Σταδίου της Μελέτης Αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ και ένα πρώτο σχέδιο που αφορά το προτεινόμενο Πρότυπο Χωρικής Οργάνωσης το οποίο είναι σε στάδιο μελέτης”

Η συνάντηση εργασίας θα γίνει την Πέμπτη 23-1-2014 ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της ΑΝΚΟ Α.Ε. στον 3ο όροφο. Η παρουσία τόσο των δημάρχων και αρμόδιων αντιδημάρχων όσο και στελεχών των υπηρεσιών υποστήριξής τους κρίνεται πολύ σημαντική.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου