.

Ευρωπαϊκό σύστημα επισήμανσης των τοπικών γεωργικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την καθιέρωση ενός συστήματος επισήμανσης των τοπικών γεωργικών προϊόντων προκειμένου να διευκολυνθούν οι απευθείας πωλήσεις και να τονωθούν οι τοπικές αγορές. Η πρωτοβουλία αυτή αποβλέπει στη διασφάλιση των καταναλωτών αναφορικά με την προέλευση των προϊόντων, καθώς και στην αποφυγή των διαδικασιών πιστοποίησης και διαπίστευσης που είναι χρονοβόρες και ιδιαίτερα δαπανηρές για τους μικρούς παραγωγούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εξετάσουν την αναγκαιότητα της νέας επισήμανσης και την ενδεχόμενη προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου