.

Τα μέλη του Συμβουλίου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού και Ενεργειακής Κυβερνητικής Πολιτικής

Η Συγκρότησης της Επιτροπής της ΠΥΣ 17/2-6-10 για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού και Ενεργειακής Κυβερνητικής Πολιτικής όπως ισχύει με την τελευταία τροποποίηση της 25.01.14 από το ΥΠΕΚΑ:

1. Κωνσταντίνο Μαθιουδάκη, Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ, ως Πρόεδρο  και μέλη τους:
2. Νικόλαο Βασιλάκο, Πρόεδρο της «Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)»
3. Αναστάσιο Γκαρή, Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΛΑΓΗΕ) Α.Ε.»
4. Αντώνη Νάτσικα, Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.»
5. Αρθούρο Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε.»
6. Χάρη Σαχίνη, Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.»
7. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας »
8. Toν Πρόεδρο του ΔΕΔΔΗΕ, Γεώργιο Κόλλια
9. Κυριάκο Καψάλη, Μηχανολόγο Μηχανικό - Οικονομολόγο
10. Ευάγγελο Λεκατσά, Διδάκτoρα Ηλεκτρολόγο, τέως Πρόεδρο της εταιρείας «Διαχειριστής
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) Α.Ε.»
11. Ιωάννη Γιαρέντη, Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.»


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου