.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Έως και τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου η παραλαβή των επιταγών κατάρτισης (voucher) «Κατάρτιση με επιχορήγηση ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση»

Έως και τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 θα μπορούν οι ωφελούμενοι (Τεχνίτες και Διπλωματούχοι Μηχανικοί) που περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Ωφελουμένων» της δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», να παραλάβουν τις επιταγές κατάρτισης (voucher), από τα γραφεία του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Μπουσίου και Εστίας 3, τηλ. 2461028030, Κοζάνη).


Οι επιταγές κατάρτισης (voucher) χορηγούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ. μ., στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Κοζάνη. Η παραλαβή της επιταγής κατάρτισης γίνεται αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ωφελούμενο, υποχρεωτικά με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Οδήγησης (του οποίου απαιτείται και προσκόμιση αντιγράφου), καθώς και του αποδεικτικό υποβολής της αίτησης συμμετοχής που αναφέρει τον ΚΑΥΑΣ αλλά και αντιγράφου της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης , με τα στοιχεία λογαριασμού του (IBAN & Κατάστημα Τράπεζας).


Σημειώνεται ότι η Δευτέρα 20 Ιανουαρίου αποτελεί καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των επιταγών κατάρτισης και πέραν αυτής, εφόσον οι ωφελούμενοι δεν προσέλθουν να τις παραλάβουν, αυτές ακυρώνονται.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου