.

Δήμος Κοζάνης: Επιστολή για την καθυστέρηση στην μετατόπιση των πυλώνων της Νέας Ποντοκώμης


Σε συνέχεια πρόσφατης συνάντησης εργασίας στην Αθήνα αλλά και προηγούμενων σχετικών ενεργειών εστάλη η παρακάτω επιστολή για την καθυστέρηση στην μετατόπιση των πυλώνων στο χώρο υποδοχής της Νέας Ποντοκώμης:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου