.

ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας: Εκδήλωση για το Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Οι προτεραιότητες για τους Δήμους

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  , η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ.) και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα:

«Το Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 -  Οι προτεραιότητες για τους Δήμους»
η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη, την Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014
στην Αίθουσα Κ. Καραμανλή στο Κτίριο της Περιφέρειας, με ώρα έναρξης 11:00 π.μ.,
σύμφωνα με το Πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Η Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.
Δυτικής Μακεδονίας


Π.Βρυζίδου
(Δήμαρχος ΕΟΡΔΑΙΑΣ)
Ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας


Γ.Δακής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Ε.Ε.Τ.Α.Α.


Ρ. Γκέκας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


» Το νέο  ΕΣΠΑ 2014 – 2020  -

Οι προτεραιότητες για τους Δήμους»

Κοζάνη, 24 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα Εργασιών
11:00 – 11:30

Προσέλευση Συμμετεχόντων


11:30 – 12:00
Χαιρετισμοί-Ομιλίες:
κος  Δακής  Γ. Περιφερειάρχης  Δυτ. Μακεδονίας,
κας Βρυζίδου Π. Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Δυτ. Μακεδονίας  Δήμαρχος Εορδαίας

12:00 – 14:00
Εισήγηση με θέμα
«Το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Προτεραιότητες και Αρχιτεκτονική»
Εισηγήτρια: Κωστοπούλου Μαρία,
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ Στρατηγικής και  Παρακολούθησης Πολιτικών

Εισήγηση με θέμα
«Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας»
Εισηγητής: Κιουρτσίδης Χαράλαμπος, Προϊστάμενος Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής  Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας.

Εισήγηση με θέμα
«Βήματα ενεργοποίησης και προετοιμασίας των Δήμων»
Εισηγητής: Ράλλης Γκέκας,
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ

14:00 – 15:00

Συζήτηση – Τοποθετήσεις0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου