.

Καταργείται η βεβαίωση ηλεκτροδότησης ακινήτων από τις ΔΟΥ

Στο πλαίσιο αποσυμφόρησης των διαδικασιών από τις ΔΟΥ και την μείωση των συναλλαγών με το κοινό καταργείται η χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακίνητου που ήταν απαραίτητη για την αρχική σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ ενός ακινήτου.
Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει ότι δεν θα προσκομίζονται τα μέχρι τώρα απαραίτητα δικαιολογητικά στις εφορίες ώστε για τις οικοδομές που ζητείται ηλεκτροδότηση να παρέχεται η άδεια ηλεκτροδότησης. Μέχρι τώρα οι οικοδομές µε εξαίρεση εκείνες που κατασκευάζονται από επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών και οι οποίες υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλεται σχετική δήλωση (αίτηση) του υπόχρεου στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήματος του Δ.Ο.Υ. µε όλα τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στοιχεία, έντυπα και πίνακες και θεωρείται άµεσα η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ή χορηγείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 του ν.2238/1994 βεβαίωση, κατά περίπτωση, εφόσον βεβαίως διαπιστώνεται η πληρότητα του φακέλου και πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις Μετά την κατάργηση της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης γίνονται γνωστά τα κάτωθι 1. Καταργείται από 1-1-2014 η διαδικασία προσκόμισης στις Δ.Ο.Υ. δικαιολογητικών και στη συνέχεια χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων ηλεκτροδότησης 2. Χορηγούνται βεβαιώσεις ηλεκτροδότησης ακινήτων σε οικοδομές/κατασκευές για τις οποίες προσκομίστηκαν στις Δ.Ο.Υ. οι τελικοί πίνακες οικοδομής μέχρι 31-12-2013.

www.dikaiologitika.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου