.

Απέσυρε η ΔΕΗ προσφυγές στο ΣτΕ για τις Μονάδες Φυσικού Αερίου

Απέσυρε η ΔΕΗ σειρά προσφυγών της στο ΣτΕ, κατά των ρυθμίσεων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος – ΑΔΙ και το Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.

Συγκεκριμένα η ΔΕΗ είχε καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που αφορούν τους μηχανισμούς αυτούς, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η ομαλή τροφοδοσία των καταναλωτών.

Επιχείρημα της ΔΕΗ στο αιτιολογικό της αίτησης αναστολής που στρέφονταν κατά της ΡΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου, ήταν ότι οι αποφάσεις της ΡΑΕ που αφορούν τη λειτουργία κυρίως των μονάδων φυσικού αερίου, συνιστούν κρατική επιδότηση και ως εκ τούτου θα έπρεπε να ενημερωθεί εκ των προτέρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ωστόσο στην υπόθεση παρενέβη το υπουργείο ΠΕΚΑ, το οποίο ενημέρωσε το ΣτΕ ότι θα παρέμβει υπέρ των αποφάσεων της ΡΑΕ και κατά των αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης που είχε καταθέσει η ΔΕΗ.
Στη συνέχεια η ΔΕΗ, στο τέλος Νοεμβρίου 2013 παραιτήθηκε από την αίτηση αναστολής, ενώ διατήρησε σε ισχύ την αίτηση ακύρωσης. Ακολούθησε η κατάθεση στο ΣτΕ υπομνημάτων από τη ΔΕΗ και τη ΡΑΕ, ενώ έγινε και προφορική ανάλυση των εκατέρωθεν επιχειρημάτων στον εισηγητή του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, ενώ στις 30 Ιανουαρίου η ΔΕΗ απέσυρε και την αίτηση ακύρωσης κατά των αποφάσεων της ΡΑΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρέμβασή του το ΥΠΕΚΑ υπέρ των θέσεων της ΡΑΕ, σημειώνει ότι οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί αποτελούν προσωρινά μέτρα τα οποία ελήφθησαν μετά από διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους και αποσκοπούν στην ομαλή μετάβαση στο τελικό μοντέλο υπό το οποίο θα λειτουργεί η Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από το 2015.
Όπως δε επισημαίνεται στην επιστολή, «στόχος είναι το μεταβατικό αυτό πλαίσιο να διατηρήσει σε μια δύσκολη συγκυρία, ζωντανούς όλους τους κρίκους της αλυσίδας της αγοράς ενέργειας, που είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τον ενεργειακό κλάδο, αλλά πρωτίστως για την οικονομία της χώρας».

Πηγη: energia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου