.

Σε απεργία προσανατολίζονται οι εργαζόμενοι στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης

Η απαξίωση της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές των κυβερνήσεων και των Διοικήσεων της Επιχείρησης και την εφαρμογή των μνημονίων παίρνει «σάρκα και οστά» μπροστά στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της, την μείωση της λιγνιτικής παραγωγής και το ξεπούλημα του Δικτύου Μεταφοράς και Μονάδων της στο πλαίσιο της «απελευθέρωσης» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.Η κατάσταση στα ορυχεία του Λ.Κ.Μ. είναι δραματική και έχει οδηγήσει σε κατάσταση διάλυσης, επιδρώντας αρνητικά στην παραγωγή και την ασφαλή εργασία των εργαζομένων.

Τον τελευταίο χρόνο η κατάσταση  αυτή έχει οδηγήσει σε μείωση του απαιτούμενου ορίου ασφαλείας αποθεμάτων λιγνίτη, προκαλώντας - κατά διαστήματα - προβλήματα απρόσκοπτης τροφοδοσίας και κατ’ επέκταση μειωμένη διαθεσιμότητα των Μονάδων.
Τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζομένους στο Λ.Κ.Μ. είναι τα παρακάτω:
• Άναρχη εκμετάλλευση τα τελευταία χρόνια και έλλειψη σχεδιασμού για την ανάπτυξη των ορυχείων του Λ.Κ.Μ.
• Κύρια Μηχανήματα - Ταινιόδρομοι (δραστική περικοπή συντηρήσεων - απουσία πλήρους επάνδρωσης - ελλιπής επιτήρηση - έλλειψη ανταλλακτικών - εργολαβοποίηση, απαξίωση προβλεπόμενης συντήρησης του πάγιου εξοπλισμού κ.λ.π).
• Αύξηση εργολαβιών (εργασίες που πραγματοποιούνται δεν είναι αξιόπιστες, πλημμελής επίβλεψη και έλεγχος, κ.λ.π).
• Ολιγωρία κατασκευής αποτελεσματικών έργων υποδομής που να αντέχουν στις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες με αποτέλεσμα δρόμοι και προσβάσεις να βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση.
• Έλλειψη αυτοκίνητων μεταφοράς προσωπικού.
• Έλλειψη βοηθητικών μηχανημάτων για την εύρυθμη λειτουργία των ορυχείων.
• Μη ικανοποιητική κατάσταση συνθηκών (συνεργεία, χώροι διαμονής, μηχανήματα, χώροι υγιεινής, αποδυτήρια κ.λ.π.).
• Πλημμελής εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη και προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (παραβίαση κανόνων ορθολογικής εκμετάλλευσης, κανόνων ασφαλείας, απουσία ενημέρωσης - εκπαίδευσης, τακτικοί ιατρικοί έλεγχοι, μετρήσεις παραγόντων εργασιακών χώρων, κ.λ.π.).  
Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει στην αποδιοργάνωση των ορυχείων του Λ.Κ.Μ.
Καταγγέλλουμε την έλλειψη σχεδιασμού και την αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων ανάπτυξης των ορυχείων τα οποία επιδρούν αρνητικά στην προοπτική του Ενεργειακού Κέντρου της Δ.Ε.Η, στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και στην ανάπτυξη της περιοχής.  Το συνδ. κίνημα επανειλημμένα είχε αναδείξει την άσχημη κατάσταση των ορυχείων του Λ.Κ.Μ. χωρίς από την Τοπική Διεύθυνση και την Ιεραρχία της Επιχείρησης, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης τους.
Η μέχρι σήμερα πορεία του Λ.Κ.Μ. στηρίχτηκε στην φιλοτιμία, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και τον υπερβάλλοντα ζήλο των εργαζομένων.
Το συνδ. κίνημα υπερασπιζόμενο τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, της περιοχής και της χώρας, θα σταθεί απέναντι στις πολιτικές Κυβέρνησης - Τρόικας που οδηγούν σε βάρος της ΔΕΗ και των συμφερόντων του λαού και των εργαζομένων.
Το συνδ. κίνημα στο Λεκανοπέδιο της Μεγ/λης αγωνίζεται για:
• Την αποτροπή της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης και ξεπουλήματος της ΔΕΗ. Δεν θα επιτρέψουμε να παραδοθούν σε ιδιώτες το Δίκτυο Μεταφοράς και Μονάδες της Επιχείρησης. Για ακόμη μία φορά εάν δεν αλλάξουν πολιτική και δεν υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ορυχείων ΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ κύριους υπεύθυνους τη Διοίκηση & την Ιεραρχία της ΔΕΗ (Δ.Λ.Κ.Μ. & Γ.Δ/ΟΡ.) για την πορεία του Λ.Κ.Μ.
Το σ.κ στο χώρο θα προχωρήσει σε κάθε μορφής απεργιακών κινητοποιήσεων.
Επιβάλλεται να υπάρξει αντιμετώπιση των προβλημάτων των ορυχείων με εφαρμογή άμεσου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού ανάπτυξης για την ορθολογική αξιοποίηση του λιγνιτικού δυναμικού της λεκάνης της Μεγαλόπολης έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως άμεσα και προοπτικά η τροφοδοσία των Μονάδων με:
• Στήριξη του λιγνίτη στο Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης.
• Επιτάχυνση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης του λιγνιτικού πεδίου στον Τριπόταμο ώστε να αναπτυχθεί με ασφάλεια το ορυχείο και να γίνει ορθολογική εκμετάλλευση.  Άμεση μετεγκατάσταση του Τριπόταμου.
• Εκπόνηση μελετών σε Χωρέμι - Απιδίτσα - Δυτική Μαραθούσα - Β.Α Κυπαρισσία.
• Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού στα ορυχεία του Λ.Κ.Μ. Εξαίρεση της ΔΕΗ από τον περιορισμό (1:5) προσλήψεων του Ν. 4093/2012.
• Περιορισμός εργολαβιών. Αξιοποίηση όλου του εργατοτεχνικού προσωπικού και του πάγιου εξοπλισμού.
• Τακτική συντήρηση του παγίου και βοηθητικού εξοπλισμού. Εφαρμογή τεχνικών λύσεων υπέρβασης των προβλημάτων σε Μηχανήματα και Ταινιόδρομους.
• Κατασκευή έγκαιρα αποτελεσματικών έργων υποδομής (δρόμοι, κανάλια, αντλιοστάσια, κ.λ.π.) ικανών να αντέχουν στις δυσκολίες των καιρικών συνθηκών.
• Βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε συνεργεία, χώρους διαμονής, μηχανήματα, χώρους υγιεινής, αποδυτήρια κ.λ.π.
• Προμήθεια Βοηθητικών Μηχανημάτων, αυτοκινήτων και εξοπλισμού.
• Διαρκής και ουσιαστική λήψη μέτρων για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. Τήρηση της Νομοθεσίας.  Πλήρης επάνδρωση όλων των μηχανημάτων στη βάση του Κ.Μ.Λ.Ε και της νομοθεσίας. Μη εφαρμογή και κατάργηση του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας.
• Αποτροπή περαιτέρω περικοπών εργασιακών δικαιωμάτων. Να αξιολογηθεί η προσφορά της «πρώτης γραμμής» και οι συνθήκες στους χώρους των ορυχείων.
Το  Δ.Σ  του  Σ.Ο.Σ  ΔΕΗ  Μεγ/λης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου