.

Ραχήλ Μακρή: Να διασφαλιστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με αριθμ. πρωτ. 773 / 17-2-14 της Τομεάρχου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Βουλευτού Ν. Κοζάνης κας Ραχήλ Μακρή κατόπιν συνάντησης με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων


Συνάντηση πραγματοποίησε η Τομεάρχης Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Βουλευτής Ν. Κοζάνης, κα Ραχήλ Μακρή με εκπροσώπους του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου. Κατά την συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα, τέθηκαν υπόψιν της κας Μακρή καίρια ζητήμα επαγγελματικής κατοχύρωσης του κλάδου, τα οποία και έχουν ανακύψει εξαιτίας της ανεύθυνης και καταστροφικής νομοθετικής τακτικής της συγκυβέρνησης. Στην συνάντηση παρέστη και ο Βουλευτής Ν. Έβρου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κος Μαρίνος Ουζουνίδης. Προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα του κλάδου από τυχόν νομοθετικές αστοχίες και να διασφαλιστεί η νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος των Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων, η Βουλευτής Ν. Κοζάνης Ραχήλ Μακρή κατέθεσε την υπ. αριθμ. 773 / 17-2-14 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων.


Ακολουθεί το κείμενο της Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων:ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Βουλευτής  Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ -  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ


Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων


Προς  τον κ. Υπουργό Οικονομικών
                                                


ΘΕΜΑ: «Κατάθεση στην  Εθνική Αντιπροσωπεία της μελέτης με τίτλο ‘’Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων’’ του Αναπληρωτή καθηγητή Δ. Αυγητίδη.»

Σύμφωνα με το  ΦΕΚ 176/30.1.2014 (Αρθρο Α ,παρ.3) « Πριν από την διατύπωση των συγκεκριμένων προτάσεων προηγήθηκε η εκπόνηση μελέτης από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Αυγητίδη με τίτλο ‘’Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων’’, στην οποία καταγράφηκαν Α, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των διατάξεων αυτών, καθώς και συγκριτική επισκόπηση των νομοθετικών προβλέψεων στη Γερμανία και τη Γαλλία και διατυπώθηκαν προτάσεις για την κατάργηση ή τροποποίηση τους. Η συγκεκριμένη μελέτη ετέθη υπόψη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από το Υπουργείο Οικονομικών (αριθμ.πρωτ.417/16.01.2014), όπως και τα Υπομνήματα που υπέβαλαν συγκεκριμένοι Σύλλογοι Μηχανικών  στο  πλαίσιο σχετικής διαβούλευσης που διενεργήθηκε από το Υπουργείο (αριθμ. πρωτ.639/17.01.2014) ».  Παρακαλώ για την κατάθεση της ανωτέρω μελέτης στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Αθήνα, 17/02/2014
Η Βουλευτής,


Μακρή Ραχήλ


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου