.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέες ευκαιρίες για συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας


Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ξεκινά μια διαδικασία επιλογής σήμερα για τη δημιουργία δύο νέων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), με εταίρους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιχειρήσεις. Οι δύο ΚΓΚ θα εστιαστούν στην καινοτομία για υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση, και στις πρώτες ύλες — βιώσιμη έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση και υποκατάσταση. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι η ανοικτή μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης των προτάσεων, με βάση ειδικά κριτήρια επιλογής, θα οριστεί μια ΚΓΚ σε κάθε τομέα. Το ΕΙΤ αποτελεί τμήμα του προγράμματος «Horizon 2020» για την έρευνα και την καινοτομία.

«Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την επέκταση του ΕΙΤ, με πέντε νέες ΚΓΚ που έχουν προγραμματιστεί κατά τα επόμενα επτά έτη. Αναζητάμε σπουδαίους πρωτοπόρους και επιχειρηματίες που θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις και να επιτύχουν αποτελέσματα. Ελπίζω ότι πολλές οργανώσεις θα ανταποκριθούν στην έκκληση αυτή και θα μας ακολουθήσουν σ’ αυτό το συναρπαστικό ταξίδι», ανέφερε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για το EIT.
Οι ΚΓΚ είναι αυτόνομες συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα οι οποίες φέρνουν σε επαφή διακεκριμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και άλλες οργανώσεις που έχουν δεσμευτεί να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές προκλήσεις μέσω, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών.
Σήμερα υπάρχουν τρεις ΚΓΚ με επίκεντρο την κλιματική αλλαγή, τις ΤΠΕ και την αειφόρο ενέργεια (Climate KIC, KIC InnoEnergy και EIT ICT Labs). Έχουν προσφέρει επιχειρηματική κατάρτιση σε περισσότερους από 1 000 σπουδαστές και έχουν συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 100 νέων επιχειρήσεων. Περίπου 90 νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί και περισσότερες από 400 επιχειρηματικές ιδέες εκκολάπτονται σήμερα στις ΚΓΚ.
Η εταιρική σχέση για τις νέες ΚΓΚ πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις οργανώσεις εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μία ιδιωτική επιχείρηση.
Ιστορικό του φακέλου
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Η κύρια αποστολή του EIT, το οποίο ιδρύθηκε το 2008, είναι να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών προωθώντας τη συνεργασία άριστων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, με επίκεντρο τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις. Το EIT έχει τη διοικητική έδρα του στη Βουδαπέστη, ενώ οι τρεις υφιστάμενες ΚΓΚ (κλιματική, ΤΠΕ και αειφόρος ενέργεια) λειτουργούν από 19 τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη.
Το ΕΙΤ θα λάβει 2,7 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Horizon 2020» τα επόμενα επτά χρόνια για την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Πρόκειται για ποσοστό 3,5 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία και αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό για την έναρξη λειτουργίας του ΕΙΤ, που ήταν περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2008-2013. Τα κονδύλια θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ικανότητα για έρευνα και καινοτομία και θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης.
Επιπλέον των τριών υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων, το ΕΙΤ θα δρομολογήσει πέντε νέες τέτοιες κοινότητες τα επόμενα χρόνια: εκτός από τις δύο ΚΓΚ που έχουν προγραμματιστεί για φέτος (στους τομείς της «υγιούς διαβίωσης και της ενεργού γήρανσης» και των «πρώτων υλών: βιώσιμη έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση και υποκατάσταση») θα προστεθούν επιπλέον ΚΓΚ το 2016 (στους τομείς των «τροφίμων για το μέλλον», της «μεταποίησης με προστιθέμενη αξία») και το 2018 στον τομέα της «αστικής κινητικότητας».
Για όλες τις επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για τις ΚΓΚ, επισκεφτείτε τον ειδικό δικτυακό τόπο του ΕΙΤ.
Περισσότερες πληροφορίες
Ακολουθήστε το ΕΙΤ στο Twitter @EITeu
Κλιματική αλλαγή (Climate KIC)
Βιώσιμη ενέργεια (KIC InnoEnergy)
Καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ (EIT ICT Labs)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση
Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott
Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου