.

ΔΕΗ: Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014 για τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Δ. Μακεδόνα τηλ. 2461054305
                                   Δ. Παπαδημητρίου  τηλ. 2461054283
Υποβολή Αιτήσεων  από 26/02/2014 έως και 07/03/2014 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου