.

Μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης που αναδεικνύει ανταγωνιστικά τα λιγνιτωρυχεία της χώρας μας

Η Μελέτη του Δρ Μάριου Λεονάρδου που αναφέρει ότι η ΔΕΗ συγκρινόμενη με αντίστοιχες εταιρείες του Εξωτερικού έχει πετύχει το χαμηλότερο πλήρες κόστος λιγνίτη.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τα συμπεράσματα αυτής:

• Ο πλέον ενδιαφέρον δείκτης είναι το κόστος των εκσκαφών εκπεφρασμένο σε €/m³. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους κόστη των διαφόρων φάσεων της εργασίας (εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά & απόθεση) καθώς και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (γραμματείες, λογιστήρια, τοπογράφοι κτλ). Βέβαια και αυτό το κόστος εξαρτάται από τα γεωλογικά (άρα και μη τροποποιούμενα) χαρακτηριστικά ενός κοιτάσματος, αλλά και από το πόσο σωστά δουλεύει ένα Ορυχείο.
• Τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ επιτυγχάνουν ανάλογο έως πολύ χαμηλότερο κόστος εκσκαφών εκπεφρασμένο σε €/m³ σε σχέση με λιγνιτωρυχεία άλλων χωρών.
• Το κόστος του λιγνίτη είναι αυξημένο λόγω της υψηλής σχέσης εκμετάλλευσης, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως.
• Το κόστος του λιγνίτη ως καυσίμου, εκπεφρασμένο σε €/Gcal, είναι από τα υψηλότερα διεθνώς για λιγνίτη λόγω της εξαιρετικά χαμηλής θερμογόνου δυνάμεως (Gcal/t) του κοιτάσματος.

Παρακάτω δίνεται η μελέτη όπως μας εστάλη από το Σωματείο Σπάρτακος:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου