.

Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014

Το 2014, οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησής τους, στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την ενίσχυση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, της ενέργειας και των υπηρεσιών, στην αύξηση της επιρροής της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και στην ολοκλήρωση της διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τους σκοπούς αυτούς, η Επιτροπή έχει προγραμματίσει την ανάληψη 50 νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών.

κλικ για περισσότερα...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου