.

ΤΟΠΣΑ Κοζάνης: Πρόσκληση για νέους επιστήμονες (Πολυτεχνικών και Πανεπιστημιακών Σχολών) και αγρότες

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη « Προ - Εργασία » στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Απασχόλησης στην Περ ιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους / τις ενδιαφερόμενους / ες νέους / ες επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών), για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη .

1. Στόχοι / αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 20 νέων επιστημόνων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης . Ειδικότερα , στόχος είναι οι ωφελούμενοι , εφόσον ολοκληρώσουν τις δράσεις Κατάρτισης - Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης , να προωθηθούν στην απασχόληση είτε μέσω της ίδρυσης / επέκτασης της δικής τους επιχείρησης , είτε μέσω της πρόσληψης τους σε επιχείρηση , είτε μέσω της ένταξής τους σε άλλα προγράμματα.
Δείτε αναλυτικά τους όρους και τις προυποθέσεις εδώ. 
  •  3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 2η θεματική Ομάδα (Αγρότες)
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη « Προ - Εργασία » στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Απασχόλησης στην Περ ιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους / τις ενδιαφερόμενους/ες αγρότες / ισες ασφαλισμένους / ες στον ΟΓΑ , για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη .
 1. Στόχοι / αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 6 αγροτών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης .
Ειδικότερα , στόχος είναι οι ωφελούμενοι , εφόσον ολοκληρώσουν τις δράσεις Κατάρτισης - Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης , να προωθηθούν στην απασχόληση είτε μέσω της ίδρυσης / επέκτασης της δικής τους επιχείρησης , είτε μέσω της πρόσληψης τους σε επιχείρηση , είτε μέσω της ένταξής τους σε άλλα προγράμματα.
  • Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι / ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης  και να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία της Αναπτυξιακής ∆υτικής Μακεδονίας Α . Ε . - ΑΝΚΟ , Φον Καραγιάννη 1-3, κα Τζήκα Βασιλική , τηλ . 2461-0-24022. Υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ , www.anko.gr
  •  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης « Προ - Εργασία », Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη , κα Κουγιώνη Λόη, τηλ 2461-0-24022, και να υποβάλλουν την αίτηση έως τις 24/02/2014 , καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:30 .
  •   Περισσότερες πληροφορίες στο site της ΑΝΚΟ http://www.anko.gr/

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου