.

1,4 δις. Ευρώ Αναζητά η ΔΕΗ για Επενδύσεις στα Δίκτυα Μεταφοράς

Στην ουσιαστική αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος σκοπεύει να προχωρήσει η ΔΕΗ (η οποία είναι ο ιδιοκτήτης των γραμμών αυτών) προκειμένου το σύστημα να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της επιχείρησης, το συνολικό ποσό που πρέπει να διατεθεί από εφέτος μέχρι το 2014 είναι 1,4 δις. ευρώ και βασικός στόχος των επενδύσεων αυτών είναι η αύξηση της αξιοπιστίας του συστήματος στην ηπειρωτική χώρα, η διασύνδεση των Κυκλάδων και η σύνδεση των διάσπαρτων σε όλη τη χώρα σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με το δίκτυο μεταφοράς.

Ωστόσο, τόσο οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση - λόγω κυρίως της κρίσης στο χρηματοπιστωτικό τομέα- , όσο και οι καθυστερήσεις που «επιβάλλουν» η γραφειοκρατία και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, δημιουργούν σοβαρή αβεβαιότητα για το κατά πόσο θα πραγματοποιηθούν έγκαιρα τα απαιτούμενα έργα. Σύμφωνα δε με τα ίδια τα στελέχη της ΔΕΗ, κάθε καθυστέρηση «φέρνει το μπλακ άουτ πιο κοντά».

Η υλοποίηση των επενδύσεων αναβάθμισης αποτελεί υποχρέωση της ΔΕΗ, όπως περιγράφεται στη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ), εάν θέλει να διατηρήσει τη μονοπωλιακή δραστηριότητα της Μεταφοράς ρεύματος, για την οποία πληρώνεται από τους ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρισμού, είτε των θερμικών σταθμών είτε των ανανεώσιμων. Η χρηματοδότηση ωστόσο των έργων αυτών αποτελεί ένα ακόμα αγκάθι για τη διοίκηση της επιχείρησης, που έρχεται να προστεθεί στις τεράστιες ανάγκες κεφαλαίων που έχει η ΔΕΗ για την υλοποίηση του φιλόδοξου – αλλά εξίσου πιεστικού - επενδυτικού προγράμματος για την δημιουργία νέων μονάδων που θα αντικαταστήσουν τις παλιές ρυπογόνες και κοστοβόρες μονάδες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα μισά περίπου από τα κονδύλια που θα διατεθούν, θα αφορούν νέες γραμμές υπερυψηλής τάσης 400 κιλοβόλτ, περιλαμβανομένης της διασύνδεσης των Κυκλάδων, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν για υποσταθμούς και άλλα μικρότερα έργα.

«Ούτως ή άλλως, γίνονται κάποιες επενδύσεις στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού. Ωστόσο το δίκτυο παρουσιάζει ήδη σημάδια υπερφόρτωσης. Εκτιμώντας τη ζήτηση αιχμής για το 2014 είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι, εάν γίνουν μόνον οι συνήθεις επενδύσεις, το σύστημα δεν θα αντέξει, αφού όλοι σχεδόν οι υποσταθμοί θα λειτουργούν με υπέρβαση του 80% του φορτίου σχεδιασμού τους» δηλώνει ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗ καθηγητής Νίκος Χατζηαργυρίου και εξηγεί ότι «υπάρχει ανάγκη ενός γενναίου προγράμματος επενδύσεων, πέραν των συνηθισμένων, για μια ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων». Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Χατζηαργυρίου θα επιτευχθεί ελαχιστοποίηση του χρόνου των μη προγραμματισμένων διακοπών της ηλεκτροδότησης που συνηθίζεται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και βεβαίως θα μειώσει τις μεγάλες δαπάνες αποκατάστασης βλαβών.

Για την εφετινή χρονιά και ειδικότερα για τους «επικίνδυνους» μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, τα στελέχη της ΔΕΗ είναι αισιόδοξα. Σύμφωνα με τον ΔΕΣΜΗΕ το μέγιστο φορτίο που θα απαιτηθεί δεν θα ξεπεράσει ακόμα και στο πιο ακραίο σενάριο, τα 11.840 μεγαβάτ. Μια τέτοια ζήτηση, με τα έργα που βρίσκονται την περίοδο αυτή σε εξέλιξη, η ΔΕΗ εκτιμά ότι μπορεί να την καλύψει χωρίς προβλήματα, παρότι υπάρχουν δύο «αδύνατα σημεία»: Η Αττική και η Πελοπόννησος.

Ωστόσο οι εκτιμήσεις του ΔΕΣΜΗΕ σχετικά με το μέγιστο φορτίο για το 2014 δημιουργούν ανησυχία. Τι λένε; Το ήπιο σενάριο κάνει λόγο για κατανάλωση 11900 μεγαβάτ, το σενάριο αναφοράς για 12420 μεγαβατ και το χειρότερο σενάριο για 13170 μεγαβάτ!

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διοίκηση της ΔΕΗ έχει αποφασίσει τις απαραίτητες επενδύσεις με τις οποίες θα κατασκευαστούν τα εξής τουλάχιστον έργα:
• Η κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) της Αργυρούπολης και του Ρουφ στην Αττική
• Η κατασκευή του ΚΥΤ Αλιβερίου και η σύνδεσή του με το Σύστημα Μεταφοράς
• Η επέκταση του Δικτύου των 400 κιλοβόλτ στην Πελοπόννησο με την κατασκευή του ΚΥΤ της Πάτρας, του ΚΥΤ Μεγαλόπολης και των αντίστοιχων γραμμών μεταφοράς
• Η διασύνδεση των Κυκλάδων
• Η ολοκλήρωση του ΚΥΤ Λαγκαδά και Νέας Σάντας

Τα διευθυντικά στελέχη πάντως της ΔΕΗ, έχοντας πείρα από τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν, δείχνουν να φοβούνται για την πορεία εξέλιξης των απαιτούμενων επενδύσεων. Όπως εξηγεί ο Γενικός Διευθυντής Μεταφοράς κ. Δημήτρης Μπουσδέκης, «παρότι πολλές φορές οι απαιτούμενες επενδύσεις σχεδιάζονται και μελετώνται έγκαιρα, τελικά δεν υλοποιούνται επίσης έγκαιρα». Σύμφωνα με τον κ. Μπουσδέκη τα προβλήματα που παρουσιάζονται συχνότερα είναι, πρώτον, οι καθυστερήσεις που προκύπτουν από τις πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης (αρχαιολογία, περιβαλλοντικές και πολεοδομικές άδειες κ.λπ.) και δεύτερον, οι αντιδράσεις των πολιτών και των τοπικών φορέων (Δήμων, Νομαρχιών κ.λ.π), οι οποίοι ανησυχούν για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και την οπτική ρύπανση.

Νέα ενεργειακά δίκτυα σε φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό και ΑΠΕ

Το συνολικό ποσό των 480 εκατ. ευρώ θα διαθέσει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια το υπουργείο Ανάπτυξης, από κοινοτικούς αλλά και εθνικούς πόρους, για έργα υποδομής στον ενεργειακό τομέα. Τα έργα αφορούν όλο το φάσμα της ενέργειας (ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές και πετρελαιοειδή) ενώ θα χρηματοδοτηθούν και ειδικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Το ποσό αυτό θα προστεθεί στα κονδύλια που θα βάλουν από ιδίους πόρους οι «ιδιοκτήτες» των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, δηλαδή η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ, αλλά και ιδιώτες επενδυτές, κυρίως στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας ή ορθότερα η επέκταση και ενίσχυση του συστήματος ενεργειακών υποδομών, αποτελεί ειδικό άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του υπουργείου Ανάπτυξης. Πρακτικά, επιδιώκεται η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας, η υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και η ένταξη της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. Ενδεικτικά, μέσα στα επόμενα χρόνια, αρχής γενομένης από το επόμενο τρίμηνο, θα χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων, ανά τομέα, οι ακόλουθες δράσεις:

Φυσικό αέριο

• διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τομέα µε την ανάπτυξη δικτύων διανομής σε νέες περιοχές, µε τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.
• επέκταση του Εθνικού συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, καθώς και αύξηση της δυναμικότητας και της ευστάθειάς του
• επέκταση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών υγροποιημένου και συμπιεσµένου φυσικού αερίου
• διασύνδεση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου µε γειτονικές χώρες, για την ενίσχυση του ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.

Ηλεκτρισμός

• διασύνδεση νησιών µε το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, προκειμένου αφενός να αντιμετωπισθούν προβλήματα επάρκειας ηλεκτρικής ισχύος και αφετέρου να αυξηθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις νησιωτικές περιοχές
• κατασκευή νέων γραμμών διασύνδεσης µε γειτονικές χώρες για τη διασφάλιση της επάρκειας τροφοδοσίας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το ρόλο της χώρας στα ηλεκτρικά συστήματα των χωρών της ΝΑ Ευρώπης
• κατασκευή κέντρων υψηλής τάσης για την απρόσκοπτη τροφοδότηση µε ηλεκτρισμό, την ασφάλεια τροφοδότησης του Νοτίου Συστήματος και την αύξηση της ευστάθειάς του
• ενίσχυση και επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς και του ∆ικτύου ∆ιανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
• προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών σε καταναλωτές χαμηλής τάσης, µε στόχο την ανάπτυξη ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής για τη διαχείριση της ζήτησης
• τον έλεγχο του Συστήματος Μεταφοράς και την εύρυθμη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς.

Ανανεώσιμες

• επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού - θερμότητας στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα
• επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα
• ενεργειακές επενδύσεις σε δηµόσια κτίρια (π.χ. νοσοκοµεία)
• ειδικές δράσεις αξιοποίησης βιοµάζας
• ενεργειακές επενδύσεις στη νησιωτική χώρα
• έρευνα και ανάπτυξη καινοτόµων ενεργειακών τεχνολογιών
• δράσεις για την υποστήριξη των ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Διαχείριση φυσικών πόρων

∆ράσεις ενίσχυσης ειδικών επενδύσεων στον τοµέα του πετρελαίου, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος
∆ράσεις για την ορθολογική διαχείριση Φυσικών πόρων, µε έργα που αφορούν:
• στην ανακύκλωση νερού σε βιοµηχανικές µονάδες, µε στόχο την εξοικονόµηση νερού και την µείωση των παραγόµενων αποβλήτων
• στην ποιοτική αναβάθµιση και στον εκσυγχρονισµό των ελληνικών µεταλλευτικών και λατοµικών επιχειρήσεων, σε συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης, για την προστασία του περιβάλλοντος, µε τη χρήση καινοτόµων µεθόδων και τεχνολογιών
• σε οριζόντιες δράσεις, κυρίως για τη δηµιουργία «γεωχωρικών» υποδοµών µεγάλης κλίµακας που θα συµβάλλουν στην ορθολογική αξιοποίηση των ενεργειακών και ορυκτών πρώτων υλών της χώρας.

Πηγή: energia.gr με αναδημοσίευση από την εφημερίδα Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου