.

Περί των περιβαλλοντικών επενδύσεων της ΔΕΗ στο ΛΚΔΜ

Πρακτικά με την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ (για μη διαχωρισμό των εθνικών ενεργειακών εταιρειών μεταξύ αυτών και η ΔΕΗ) τελειώνει η φιλολογία για διαχωρισμό της ΔΕΗ σε θυγατρικές λόγω των πιέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Που σημαίνει ότι η ισχυρή ΔΕΗ που ελέγχεται από το δημόσιο θα είναι λογικά πιο "ανθρώπινη" και ευαίσθητη. Το οποίο θα πρέπει να το αποδεικνύει καθημερινά με απτά αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν την εντύπωση ότι είναι λίγο "υπερβολικό" το Δελτίο Τύπου για τις μεγάλες περιβαλλοντικές επενδύσεις της ΔΕΗ το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: "Ειδικότερα στον τομέα της λιγνιτοπαραγωγής, η ΔΕΗ Α.Ε., πλήρως ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατό των επιπτώσεων από την εξόρυξη του λιγνίτη και τη λειτουργία των Ορυχείων της. Κύριος στόχος της είναι η αποκατάστασή του περιβάλλοντος και η αναβάθμισή του, με γνώμονα την τήρηση ισορροπίας μεταξύ οικολογίας, οικονομίας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας νέες πηγές εισοδήματος για τις τοπικές κοινωνίες μετά την ολοκλήρωση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων."

Και το λέμε "υπερβολικό" διότι όταν δημοσιεύται ένα Δελτίο Τύπου δεν πρέπει να προκαλεί, ιδιαίτερα τις περιοχές για τις οποίες γίνεται αναφορά. Και, για την περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε τον τελευταίο μήνα ενδεικτικά (χωρίς να θέλουμε να αδικήσουμε άλλους φορείς και πρόσωπα):

* Τον Συνήγορο του Πολίτη να δηλώνει με συγκεκριμένες αναφορές σωρεία περιβαλλοντικών παραβάσεων στο Ορυχείο Πτολεμαϊδας (στην επιστολή του για την Ακρινή)

*Τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να διαμαρτύρονται με την Οικολογική Κίνηση Κοζάνης να προτείνει κινητοποιήσεις ακριβώς για το αντίθετο από αυτό που η ΔΕΗ ισχυρίζεται.

* Το Νομάρχη Κοζάνης και πρόεδρο του Συμφώνου Συνεργασίας, να επιβάλλει πρόστιμα για υπέρβαση ορίων

* Τον βουλευτή Ν. Κοζάνης, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, να θέτει ερωτήματα με άρθρο του "Τι απέγιναν οι πρωτοβουλίες κοινωνικής υπευθυνότητας της ΔΕΗ"

και τους πολίτες πρακτικά να είναι αγανακτισμένοι.

Σίγουρα είναι πολύ "κομψά" διατυπωμένο το παραπάνω Δελτίο Τύπου αλλά δεν φτάνει αυτό. Διότι απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό με αφορμή της "Ημέρας της Γης". Και αυτό που καταλαβαίνει ο μέσος Έλληνας είναι ότι όλα πάνε καλά... Δεν είναι όμως έτσι.
Το να διαπιστώνεις το πρόβλημα δεν αρκεί. Ούτε η διατυπωμένη καλή πρόθεση με Δελτία Τύπου. Χρειάζονται δράσεις με πρακτικά αποτελέσματα και όχι να επικαλούμαστε το ISO.
Ο χρόνος δυστυχώς είναι περιορισμένος διότι έχουμε να κάνουμε με θέματα υγείας των κατοίκων και ο κόσμος πια έχει περιβαλλοντική συνείδηση...

energito@gmail.com

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου