.

Προκήρυξη προγράμματος "Εξοικονομώ" για τους Δήμους


Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα "Εξοικονομώ" για τους Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προβλέπονται από το ΠΕΠ 2.368.422 €.


Δημοσίευση σχολίου