.

Οι αλλαγές Δντών της ΔΕΗ (αναλυτικά) σε ΑΗΣ και ΛΚΔΜ

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς και οι νέες επιτελικές θέσεις (με τις αντικαταστάσεις αυτών) σύμφωνα με πληροφορίες δίνονται παρακάτω:

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Διευθυντής ΛΚΔΜ Π. Νικολακάκος (παραμένει)

Βοηθός Διευθυντής ΛΚΔΜ – Παλαβός Στέφανος. Αναπληρώνει τον Διευθυντή και τον επικουρεί σε θέματα Εκμετάλλευσης, Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού
Βοηθός Διευθυντής - Χαριτόπουλος Δημήτρης. Επικουρεί τον Δ/ντή σε θέματα Η-Μ έργων και εξοπλισμού.
(Οι παραπάνω δύο θέσεις Βοηθού Δ/ντή ήταν σε μία υπό τον κ. Φίλιο ο οποίος αντικαταστάθηκε)

Βοηθός Διευθυντής της Δ/νσης ΛΚΔΜ - Ζαραφίδης Δημήτρης. Εποπτεύει τους τομείς Προμηθειών και διαχείρισης υλικού και συμβάσεων προμηθειών
Βοηθός Δ/ντής της Δ/νσης ΛΚΔΜ – Καραγεώργος Κων/νος. Εποπτεύει τους τομείς Οικονομικής διαχείρισης και Προϋπολογισμού
(Οι παραπάνω δύο θέσεις Βοηθού Δ/ντή ήταν σε μία υπό τον κ. Καραγιώργο ο οποίος παρέμεινε)

Βοηθός Δ/ντρια της Δ/νσης ΛΚΔΜ – Ανδρεάδου Σημέλα. Εποπτεύει τους τομείς Προστασίας Περιβάλλοντος και Αποκατάστασης Εδαφών, Τοπογραφικού και Απαλλοτριώσεων, Γεωτρήσεων και Φυσικοχημικού Εργαστηρίου. (Αντικατέστησε τον Ζαραφίδη)

Δ/ντής Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου – Ιωακείμ Ιωάννης. (Αντικατέστησε τον κ. Παλαβό)
Δ/ντής Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς – Μαχτής Κων/νος (Αντικατέστησε τον κ. Ιωακείμ)
Δ/ντής Κλάδου Ορυχείου Κύριου Πεδίου – Τσαλίδης Αντώνης (Αντικατέστησε τον κ. Γκαναβάρα)
Δ/ντής Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου – Γκαναβάρας Νικόλαος (Αντικατάστησε τον κ. Σταφυλλίδη)

Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί (ΑΗΣ) Δυτικής Μακεδονίας

Δ/ντής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Ν. Αποστολίδης (αντικατέστησε τον κ. Παπαδέλη)
Διευθυντής ΑΗΣ Καρδιάς Μ. Παπαιωάννου (αντικατέστησε τον κ. Αποστολίδη)
Δ/ντής ΑΗΣ Πτολ/δας Δ. Παπαβραμίδης (παραμένει)
Δ/ντής ΑΗΣ Μελίτης Αν. Λοβάτσης (παραμένει)
Δ/ντής ΑΗΣ Αμυνταίου Γ. Μούκας (παραμένει)

ΒΟΚ Ομάδας Έργου

Οργανικός Βοηθός Διευθυντής, αρμόδιος για θέματα Εκμετάλλευσης - Σταφυλλίδης Χρήστος
Οργανικός Βοηθός Διευθυντής, αρμόδιος για θέματα Επιχειρησιακού Σχεδίου - Φίλιος Φίλιππος
(Οι παραπάνω δύο θέσεις Βοηθών Δ/ντή ορίσθηκαν για πρώτη φορά και είναι υπό τον κ. Παπαγεωργίου οι υπόλοιπες θέσεις παραμένους ως έχουν)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου