.

ΔΕΗ Α.Ε. : Τρεις Λιγνιτικοί Σταθμοί έλαβαν Πιστοποιητικά Περιβαλλοντικής Διαχείρισης


Τρεις λιγνιτικοί σταθμοί παραγωγής του Βορείου Συστήματος της ΔΕΗ Α.Ε. έλαβαν σήμερα πιστοποιητικά εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το ISO 14001:2004 (TÜV CERT). Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης, η πιστοποίηση αφορά στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Καρδιάς και Αμυνταίου στο Νομό Κοζάνης και Μελίτης στο Νομό Φλώρινας και πραγματοποιήθηκε από τον έγκριτο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS, θυγατρικής εταιρείας της TÜV NORD Γερμανίας. Η έγκριση δόθηκε κατόπιν επιθεώρησης των ήδη λειτουργούντων εσωτερικών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στους προαναφερθέντες Σταθμούς, τα οποία προσαρμόστηκαν στο πρότυπο ISO 14001:2004. Τα πιστοποιητικά θα ισχύσουν για ένα έτος, ενώ μετά την παρέλευσή του θα πραγματοποιείται κατ΄έτος νέα επιθεώρηση.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι προσεχώς θα ακολουθήσει παρόμοια διαδικασία σε άλλους επτά Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής και σε δυο Υδροηλεκτρικούς, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της προσαρμογής των Συστημάτων Περιβαλλοντικής τους Διαχείρισης, στο πρότυπο ISO 14001:2004.

Αξίζει να υπογραμμιστούν τα σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία εξασφαλίζουν τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως η βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών με θετικές επιπτώσεις, τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην οικονομική αποτελεσματικότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και ο καθορισμός με απόλυτη σαφήνεια των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των στελεχών και του προσωπικού σε σχέση τις δραστηριότητες, που έχουν περιβαλλοντική διάσταση.

Παράλληλα, δια των εν λόγω συστημάτων διατυπώνεται η απαίτηση από τους πάσης φύσεως εξωτερικούς συνεργάτες (εργολάβους, προμηθευτές, κ.λπ.) να διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και πιστοποιήσεις για το υπό εκτέλεση έργο ή προμήθεια και να τηρούν τη σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία, κ.λπ. Επίσης, εξασφαλίζεται η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στις δραστηριότητες των Σταθμών (εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, ρυπαντικά φορτία υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων, αποκατάσταση εδαφών, βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, κ.ά.), κ.λπ.

Τέλος, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βελτιώνει της εικόνας της Επιχείρησης και των σχέσεων της με τις Αρχές και με τις τοπικές κοινωνίες, αφού η υιοθέτηση της διαφάνειας στην ενημέρωση συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη θετικού κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Όπως αναφέρει η ως άνω ανακοίνωση, στις τελετές απονομής που πραγματοποιήθηκαν σήμερα τη Διοίκηση της ΔΕΗ εκπροσώπησε ο κ. Δημήτριος Λάππας, Γενικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας και ασκών καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Παραγωγής, ο οποίος υπογράμμισε τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλει η Επιχείρηση για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των Σταθμών Παραγωγής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις και εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να βελτιωθούν σημαντικά οι επιδόσεις των σταθμών. Ο κ. Λάππας παρότρυνε τα στελέχη και όλους τους εργαζόμενους να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης προστασία του Περιβάλλοντος ολόκληρης της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή: www.energia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου