.

Το Αντιπηρυνικό Παρατηρητήριο της Μεσογείου για το πυρηνικό εργοστάσιο στη Βουλγαρία

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο της Μεσογείου σημειώνει:
1. Επισημαίνει οτι η Ελληνική Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ζητήσει, με βάση την ισχύουσα Διεθνή Συνθήκη Espoo, την οποία έχουν προσυπογράψει Ελλάδα και Βουλγαρία, όλα τα στοιχεία του Προγράμματος στο Μπέλενε και να πράξει ό,τι ακριβώς προβλέπεται και επιβάλλεται από τη Συνθήκη αυτή.
2. Τονίζει την ανάγκη να απομακρυνθεί κάθε σκέψη εμπλοκής της ΔΕΗ ή άλλου φορέα στη χρηματοδότηση του επικίνδυνου αυτού προγράμματος. Η δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης την Πέμπτη 23-4-09 ότι το θέμα δεν έχει τεθεί επίσημα από τη Βουλγαρία, αλλά και ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί εφόσον προκύψει ζήτημα, είναι αποκαλυπτική.
3. Ζητά από την Ελληνική Κυβέρνηση να δεσμευτεί οτι δεν πρόκειται να εισαγάγει ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από πυρηνικούς αντιδραστήρες και να πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες για την αποτροπή εγκατάστασης νέων πυρηνικών σταθμών στην περιοχή

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το mavropigi.blogspot.com...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου