.

Έκθεση Στερν (Stern Review) για "τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής"

"Η Έκθεση Stern αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κείμενα που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Στην Έκθεση αναλύεται το σύνολο του φαινομένου και αναδεικνύεται μια καίρια πτυχή του, η οικονομική, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η αντιμετώπισή της κλιματικής αλλαγής. Το βασικό συμπέρασμα της Έκθεσης αυτής είναι ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την –σε εξαιρετικό βάθος, ποιότητα και πρωτοτυπία– οικονομική τους ανάλυση, η ανάληψη άμεσης δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί όχι μόνο περιβαλλοντικά ή κοινωνικά αναγκαία επιλογή, αλλά και οικονομικά ορθολογική απόφαση.Με βάση την Έκθεση η μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ, η οποία πιθανολογείται ότι θα επέλθει σε περίπτωση που δεν αναληφθεί δράση, είναι πολλαπλάσια του κόστους που συνεπάγεται η ανάληψη δράσης." από τον πρόλογο της σύνοψης της έκθεσης [Υπ. Εξωτερικών, 1/4/08] στην ελληνική γλώσσα [κλικ για να την κατεβάσετε σε pdf].
Αναλυτικά τα κείμενα στην αγγλική γλώσσα μπορείτε να τα δείτε παρακάτω ανά ενότητα:

The Economics of Climate Change,
by Nicholas Herbert Stern
Table of contents
Summary of conclusions
Preface and acknowledgements
Introduction to Review
Executive summary (full)
Executive summary (short)
Abbreviations and acronyms
Part I: Climate change: our approach (Chapters 1-2)
Part II: Impacts of climate change on growth and development (Chapters 3-6)
Part III: The economics of stabilisation (Chapters 7-13)
Part IV: Policy responses for mitigation (Chapters 14-17)
Part V: Policy responses for adaptation (Chapters 18-20)
Part VI: International collective action (Chapters 21-27)
Postscript Technical Annex to Postscript
Annex 7.a Climate change and the Environmental Kuznets Curve
Annex 7.b Emissions from the power sector
Annex 7.c Emissions from the transport sector
Annex 7.d Emissions from the industry sector
Annex 7.e Emissions from the buildings sector
Annex 7.f Emissions from the land use sector
Annex 7.g Emissions from the agriculture sector

Μπορείτε εναλλακτικά το παραπάνω βιβλίο (περίπου 700 σελίδες, υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα) να το δείτε συνολικά (σε pdf) κάνοντας κλικ εδώ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου