.

Σύντηξη για Ενέργεια (Fusion for Energy) - Ενημερωτική Ημερίδα 29.04.2009

Ενημερωτική Ημερίδα «Δυνατότητες συμμετοχής της Ελληνικής Βιομηχανίας και των Ελληνικών Ερευνητικών Φορέων στην κατασκευή του ITER (Μηχανή θερμοπυρηνικής σύντηξης στο μέγεθος των συµβατικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής)»
Τετάρτη 29 Απριλίου 2009
Οργάνωση ΥΠΑΝ/ΓΓΕΤ
Αμφιθέατρο Υπουργείου Ανάπτυξης, Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα

Ενημερωτικά:

H ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση Fusion for Energy ιδρύθηκε το 2007. Με προϋπολογισμό 4 δις ευρώ για την πρώτη δεκαετία, η επιχείρηση αυτή θα συνεργαστεί με την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τους ερευνητικούς φορείς για να αναπτύξει και να κατασκευάσει δομοστοιχεία υψηλής τεχνολογίας για το πρόγραμμα σύντηξης ITER. Βασιζόμενη στη συλλογική επιστημονική γνώση που συγκεντρώνει η επιχείρηση Fusion for Energy, η Ευρώπη θα μπορέσει να γίνει παγκόσμιος πρωτοπόρος στην κατασκευή αντιδραστήρων επίδειξης της σύντηξης. Μέλη της επιχείρησης είναι οι 27 χώρες της ΕΕ, η Ευρατόμ (εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και η Ελβετία.

Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προμηθειών του F4E είναι ανοιχτή σε ευρωπαϊκές βιομηχανίες ή κοινοπραξίες βιομηχανιών. Οι διαγωνισμοί αφορούν τόσο στην προμήθεια μηχανολογικού – ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συστημάτων ή εξαρτημάτων όσο και στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι οι προμήθειες δεν σχετίζονται πάντοτε με την υψηλή τεχνολογία (για παράδειγμα μπορεί να αφορούν σε οικοδομικές κατασκευές, επιπλώσεις γραφείων κλπ). Εκτός από τους διαγωνισμούς για την προμήθεια συστημάτων ή εξαρτημάτων και για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, προγραμματίζονται και επιχορηγήσεις (grants) σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς για έρευνα και ανάπτυξη σε συγκεκριμένες δράσεις υποστήριξης των έργων του F4E.

κλικ για να κατεβάσετε την πρόσκληση της ημερίδας...

Δημοσίευση σχολίου