.

Υστέρηση της Ελλάδας σε ΑΠΕ διαπιστώνει η ΕΕ

Σημαντική υστέρηση της Ελλάδας στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ανακοίνωση Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 6 Απριλίου 2009

Σημαντική υστέρηση της Ελλάδας στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προειδοποιεί με λήψη μέτρων, σύμφωνα με απάντηση του αρμοδίου για την ενέργεια Επιτρόπου κ. Andris Piebalgs σε σχετική ερώτηση της ευρωβουλευτού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Άννυς Ποδηματά.
Στην ερώτησή της, η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. επεσήμανε ότι στην Ελλάδα, παρά την ψήφιση του νόμου 3734 του 2009, που προέβλεπε τη θέσπιση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, «η διείσδυση των ΑΠΕ και ειδικά των φ/β στο οικιακό τομέα τίθεται εν αμφιβόλω, λόγω του τριπλασιασμού του κόστους εγκατάστασης για τον οικιακό καταναλωτή, εξαιτίας της γραφειοκρατίας». Η κυρία Ποδηματά ζητούσε να πληροφορηθεί τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή «ώστε να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα και σοβαρά γραφειοκρατικά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα και που στην ουσία λειτουργούν ως αντικίνητρα και εμποδίζουν την προώθηση των ΑΠΕ στον οικιακό τομέα, παρά το όσα προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία».
«Η Ελλάδα χρειάζεται πράγματι να λάβει περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει σημαντική αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές», τονίζει στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχει σημειώσει «μικρή πρόοδο» ενόψει του στόχου του 2010, που προβλέπει 20,1% του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ. Με βάση τα ευρωπαϊκά στοιχεία, «παρά την πρόσφατη αύξηση, το 2006 το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα ήταν 8,8%, δηλαδή αύξηση μόνο 1,2 ποσοστιαίων μονάδων από το 2001», σημειώνει στην απάντησή του ο αρμόδιος για την Ενέργεια Επίτροπος κ. Andris Piebalgs, υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός αυτό «μαζί με περιπτώσεις φραγμών που αναφέρονται στην ερώτησή σας, υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα πράγματι χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει σημαντική αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η Επιτροπή εξετάζει επί της παρόντος τις δράσεις που θα λάβει για την αντιμετώπιση της κατάστασης», τονίζει.
Αναφερόμενος στη νέα Οδηγία και στους δεσμευτικούς στόχους για το 2020, ο κ. Piebalgs επισημαίνει ότι, εντός του 2009, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν «υποχρεωτικό υπόδειγμα για τα εθνικά σχέδια δράσης όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στη νέα Οδηγία, το υπόδειγμα θα απαιτεί μεταξύ άλλων από τα κράτη-μέλη να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μεταρρυθμίσουν τις διαδικασίες του σχεδιασμού και αδειοδότησης και πώς θα παράσχουν διαφανή καθεστώτα τιμολόγησης με βάση το κόστος», σημειώνει με νόημα ο αρμόδιος για την Ενέργεια Επίτροπος και καταλήγει:
«Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά το σχέδιο και την εφαρμογή της οδηγίας γενικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ξεκινά από την πρώτη κιόλας μέρα. Σε περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη-μέλη παραλείψουν να εισαγάγουν μέτρα αποτελεσματικά και μελετημένα για την αντιμετώπιση των συμφωνημένων στόχων, η Επιτροπή θα αναλάβει γρήγορα κατάλληλη δράση, συμπεριλαμβανομένης, όπου κρίνεται σκόπιμο, της διαδικασίας επί παραβάσει κατά των αντίστοιχων κρατών-μελών».

Πηγή: www.ana.gr

Δημοσίευση σχολίου