.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας (Eco-Innovation)

O Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) δημοσιεύει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Πιλοτικά προγράμματα και προγράμματα εμπορικής αξιοποίησης που αφορούν την οικολογική καινοτομία μέσω του προγράμματος CIP. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2009.

Στόχος της πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται κυρίως σε οργανισμούς που έχουν αναπτύξει περιβαλλοντικά προϊόντα, υπηρεσίες, πρακτικές διαχείρισης ή διαδικασίες που έχουν αποδεδειγμένα καλές επιδόσεις και δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά, λόγω κάποιων εμποδίων της εσωτερικής αγοράς. Η πρωτοβουλία της οικολογικής καινοτομίας αποσκοπεί στην άρση των φραγμών για την περαιτέρω διείσδυση των προϊόντων και διαδικασιών στην αγορά ώστε να αναδειχθούν οι διαδικασίες αυτές σε καινοτόμες, οικολογικές επιτυχίες στην Ευρώπη. Οι αιτήσεις από τις ΜΜΕ ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως.

Ποιοι είναι επιλέξιμοι;

Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε επιλέξιμες χώρες, αλλά η προτεραιότητα θα δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ενθαρρύνονται τα clusters καθώς και τα έργα που δείχνουν μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και έχουν μεγάλη εμπορική δυνατότητα.

Τι χρηματοδοτείται;

Καινοτόμα, φιλικά προς το περιβάλλον έργα στον τομέα της ανακύκλωσης υλικών (καλύτερες διαδικασίες διαλογής, καινοτόμα προϊόντα ανακύκλωσης), αειφόρο κτίρια (κτίρια καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων), βιομηχανικές διεργασίες τροφίμων & ποτών (μείωση των αποβλήτων, ανακύκλωση και ανάκτηση), πράσινες επιχειρήσεις και έξυπνες αγορές.

Όλο το υλικό του προγράμματος βρίσκεται στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον.

Πηγή: Δελτίο Τύπου ΑΝΚΟ


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου