.

Επιστολή Συνηγόρου του Πολίτη [28.04.09] για τη διαρροή στον ΑΗΣ Αγ Δημητρίου

Αρ. πρωτ.: 5373/09/2.2
Ειδικoί Επιστήμονες: Κώστας Αντωνιάδης, Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: 2107289613 21072 89784 Αθήνα, 28.04.09
Προς:(δείτε στο τέλος του εγγράφου)


Θέμα : Διαρροή πετρελαίου στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου νομού Κοζάνης

Αξιότιμες κυρίες/αξιότιμοι κύριοι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την υπ’ αρ. 5373/09 αναφορά του Συλλόγου για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ανάπτυξη της περιοχής Αγ. Δημητρίου-Ρυακίου με την οποία αναφέρουν επεισόδιο ρύπανσης που συνέβη στις 6.3.2009 στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Συγκεκριμένα, οι αναφερόμενοι διατείνονται ότι υπήρξε διαρροή πετρελαίου σε συνδετήριο εξάρτημα αγωγού πλήρωσης δεξαμενής πετρελαίου του εν λόγω ΑΗΣ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αναφερομένων, η ποσότητα του πετρελαίου που διέρρευσε είναι τουλάχιστον 200 τόνοι, η οποία διοχετεύτηκε στη δεξαμενή επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΑΗΣ πριν την εν συνεχεία διοχέτευσή της σε αρδευτικά κανάλια της περιοχής. Για το συμβάν αυτό υπήρξε πληθώρα σχετικών δημοσιευμάτων, από τα οποία διαφαίνεται ανησυχία για τη σοβαρότητα του ατυχήματος.
Ενόψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής του αποστολής, απευθύνει τα ακόλουθα ερωτήματα στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και παρακαλεί για τις σχετικές απαντήσεις τους:
- Πότε συνέβη η διαρροή πετρελαίου και πόσο χρόνο διήρκησε; Πότε ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες;
- Ποια τα αίτια της διαρροής και πόση ποσότητα πετρελαίου διέρρευσε;
- Ποια τα άμεσα μέτρα που ελήφθησαν τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από τη Ν.Α. Κοζάνης για τον περιορισμό της διαρροής και των επιπτώσεών της;
- Έχει εκτιμηθεί η έκταση των επιπτώσεων της διαρροής και έχει εκπονηθεί μελέτη απορρύπανσης της περιοχής; Ποιές εργασίες απορρύπανσης πραγματοποιήθηκαν η πραγματοποιούνται και υπό την επίβλεψη ποιών υπηρεσιών ;
- Πότε, από ποια σημεία και για ποιές παραμέτρους πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες για τις σχετικές αναλύσεις;
- Ποια τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων? Έχουν πραγματοποιηθεί νεότερες δειγματοληψίες και αναλύσεις μετά τις εργασίες απορρύπανσης;
- Συγκροτήθηκε το ΚΕΠΠΕ της Ν.Α. Κοζάνης προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία; Σε θετική περίπτωση να μας αποσταλεί η σχετική έκθεση διαπιστώσεων.
- Δεδομένου ότι η ποσότητα του πετρελαίου που διέρρευσε διοχετεύτηκε στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, έχει αποκατασταθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας αυτής;
- Υπάρχει μόνιμο σύστημα παρακολούθησης (monitoring) της ποιότητας των εδαφών και των υπόγειων υδάτων;
- Τηρούνται τα μέτρα που προβλέπονται στο Παράρτημα Β της υπ’ αρ. 94650/12.9.06 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου όσον αφορά τις κατασκευαστικές προδιαγραφές της δεξαμενής πετρελαίου και την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών;
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται η παρούσα όπως μας αποστείλουν, η καθεμιά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κάθε σχετικό με την υπόθεση στοιχείο. Επίσης, παρακαλούμε να μας αποσταλεί τοπογραφικό διάγραμμα με αποτύπωση του σημείου διαρροής πετρελαίου καθώς και της έκτασης και των σημείων δειγματοληψίας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με τιμή
Χρύσα Χατζή
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Προς:
Κύριο Γεώργιο Δακή, Νομάρχη Κοζάνης
Δημοκρατίας 52 (Διοικητήριο) 501 00 Κοζάνη

Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Ν.Α. Κοζάνης,Τμήμα Περιβάλλοντος
Δημοκρατίας 27, Διοικητήριο 501 00 Κοζάνη Υπόψη: κ. Κ. Διούφα, Γενική Διευθύντρια

Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου (ΕΑΡΘ) Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Τμήμα Βιομηχανιών
Πατησίων 147 , 112 51 Αθήνα Υπόψη: Κυρίας Β. Τρύφωνα-Παναγοπούλου, Διευθύντρια

Κύριο Δημήτριο Λάππα, Γενικό Διευθυντή Γενικής Δ/νσης Παραγωγής (ΓΔ/Π) ΔΕΗ Α.Ε. & Γενικής Δ/νσης Δυτικής Μακεδονίας ΔΕΗ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30 104 32 ΑΘΗΝΑ

Δ/ντή ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ΔΕΘ / Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
Τ.Θ. 136 Κοζάνη 501 00

Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε
Σολωμού 56 106 82 ΑΘΗΝΑ Υπόψη: κας Β.Κ.Τσάδαρη

Δήμαρχο Ελλησπόντου Κύριο Κωνσταντίνο Σανίδη
Κοιλάδα 501 00 Κοζάνη

Κοιν:
Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης 501 00 Κοζάνη Υπόψη: κ. Διευθυντή

Σύλλογο για την καταπολέμηση της Ανεργίας και την ανάπτυξη της περιοχής Αγ. Δημητρίου – Ρυακίου
50 100 Δήμο Ελλησπόντου Κοζάνης

Δημοσίευση σχολίου