.

Εργατική Αλληλεγγύη για την επίσκεψη κ.Κοντού στα ορυχεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η αλήθεια για την επίσκεψη του Γ.Γ ΥΠ.ΑΠ κ. Κοντού στα ορυχεία
- Η μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων στις λιγνιτικές δραστηριότητες ήταν ο πραγματικός σκοπός της επίσκεψης.
- Συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας!
Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου επισκέφτηκε την περιοχή μας και έκανε περιοδεία σε σταθμούς και ορυχεία για να έχει «ιδίαν άποψη» για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σ αυτούς τους χώρους ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Απασχόλησης.
Παρά τις επανειλημμένες και ξάστερες δηλώσεις του Γ.Γ, ότι ήρθε με εντολή της Υπουργού κ. Πετραλιά να δει τις συνθήκες εργασίας στους σταθμούς και τα ορυχεία για να προσκο-μίσει στοιχεία για την μείωση του χρόνου εργασίας, συνειδητά αυτό διαστρεβλώθηκε προ-βάλλοντας ως λόγο της επίσκεψης δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα όπως η στελέ-χωση της επιθεώρησης εργασίας Πτολεμαΐδας!
Η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια της συνάντησης που είχε πριν ένα μήνα περίπου ο κ. Κον-τός στο Υπουργείο Απασχόλησης με αντιπροσωπεία της «Εργατικής Αλληλεγγύης» όπου του τέθηκε το θέμα της άμεσης νομοθετικής ρύθμισης μείωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων στην εξόρυξη και στην επεξεργασία του λιγνίτη.
Ο κ. Κοντός εξετάζοντας το φάκελο με τα στοιχεία που του προσκόμισαν τα στελέχη του συνδικάτου δήλωσε πως παρακολουθεί το θέμα, το γνωρίζει καλά και συμφώνησε για τη νομοθετική ρύθμιση έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη της ΥΠ.ΑΠ κυρίας Πετραλιά, γι αυτό και ήρθε στην περιοχή μας να συμπληρώσει την έκθεση προς την «Επιτροπή» όπου η χώρα μας δια του Υπουργού Απασχόλησης οφείλει να απαντήσει για τα μέτρα που έλαβε.
Ο κ. Κοντός (όπως ήταν φυσικό μιας και το συνδικάτο μας ήταν το μοναδικό στην πε-ριοχή και σ όλη την Ελλάδα που έθεσε τέτοιο ζήτημα και το υποστήριξε μάλιστα σθεναρά και σε όλα τα επίπεδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια) ζήτησε στην επίσκεψη του στους εργασιακούς χώρους να παραβρεθεί και ο πρόεδρος της Εργατικής Αλληλεγγύ-ης όπως και τελικά έγινε.
Προς τι λοιπόν οι διαμαρτυρίες του Πρόεδρου του «Σπάρτακου» ότι η επίσκεψη ήταν πα-ρασκηνιακή και δεν τον ενημέρωσαν αφού:
1. Ήταν για ένα ζήτημα που δεν τον ενδιέφερε ούτε αυτόν ούτε το Συνδικάτο του μιας και δεν έβγαλαν άχνα όλο αυτό το διάστημα που η «Εργατική Αλληλεγγύη» αγωνί-ζεται για να υλοποιηθεί η απόφαση και αυτό δεν ήταν μυστικό μιας και όλα τα έγ-γραφα τα δημοσιοποίησε κάνοντας μάλιστα έκκληση στα σωματεία της περιοχής να στηρίξουν το αίτημα.
2. Γιατί αυτό το όψιμο ενδιαφέρον, τώρα που βλέπει ότι λύνεται το ζήτημα, όταν ο ίδιος ο κ. Αδαμίδης δήλωνε δημόσια μπροστά στους εργαζόμενους ότι δεν ασχολεί-ται με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως είναι το ΙΜΔΑ!
3. Ο ίδιος του τώρα δηλώνει ότι το γνώριζε (έστω και λανθασμένα γιατί η απόφαση εί-ναι του Συμβουλίου της Ευρώπης και δεν έχει καμιά σχέση με την Ευρωπαϊκή Έ-νωση) αφού το έθεσε (χύμα με εκατό ακόμα αιτήματα και χωρίς καμιά συνέχεια) με εξώδικο στην πρόταση για την προηγούμενη ΣΣΕ που «το υποστήριξε τόσο σθενα-ρά» μάλιστα που ούτε καν η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεν το συμπεριέλαβε στο πλαίσιο αι-τημάτων για την υπογραφή της ΣΣΕ!
4. Ο κ. Αδαμίδης δεν θεωρεί στελέχη του Σπάρτακου, (που τον εκπροσωπούσαν στην επίσκεψη του Γ.Γ), τον Παντελή Καραλευτέρη μέλος της Διοίκησης της ΓΕΝΟΠ και στέλεχος του Σπάρτακου, τον Δημήτρη Τραχανά Γραμματέα του Ε.Κ Πτολεμαΐδας ούτε καν τον Γραμματέα του ΣΩΠ Βορείου Πεδίου του Σπάρτακου;
Η αλήθεια είναι ότι σύνθεση των συνδικαλιστικών και διευθυντικών στελεχών που παραβ-ρίσκονταν στην επίσκεψη του κ. Κοντού ήταν δική του επιλογή και καθόλου δεν αφορά το συνδικάτο μας ούτε μπαίνει ζήτημα αντιπροσωπευτικότητας σ αυτή την περίπτωση γιατί το βασικό είναι να παραβρίσκεται ο φορέας που αιτείται λύση στο πρόβλημα και όχι γενικά τα συνδικάτα κάποια εκ των οποίων τάχθηκαν ακόμα και εχθρικά απέναντι στο αίτημα!
Αυτό που οφείλει πλέον να κάνει ο πρόεδρος και το Δ.Σ του Σπάρτακου αντί να προσπα-θήσουν να καπηλευτούν το ζήτημα, είναι να εξηγήσουν στους εργαζόμενους και στην το-πική κοινωνία αν η μη ενασχόληση τους με αυτό το θέμα έγινε λόγο υποτίμησης της ση-μασίας του ζητήματος ή απλά εντάσσεται και αυτό όπως και τόσα άλλα στα πλαίσια της διαχρονικής πολιτικής τους για μη δυσαρέσκεια της διοίκηση της ΔΕΗ η όποια θα αναγ-καστεί πλέον να προβεί σε επιπλέον προσλήψεις για αναπλήρωση των χιλιάδων χαμένων εργατοωρών λόγο μείωσης του χρόνου εργασίας;
Το Συνδικάτο Ενέργειας «Εργατική Αλληλεγγύη» (το μοναδικό με ταξική γραμμή και κατε-ύθυνση) που από την ίδρυση του παλεύει καθημερινά μαζί με τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας για την λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων δηλώνει την ικανοποίη-σή του γιατί ένα από τα μεγάλα ζητήματα που παλεύει το συνδικάτο το τελευταίο διάστημα βρήκε το δρόμο της επίλυσης κάτι που είναι πια βέβαιο ότι θα γίνει πολύ σύντομα και με οποιαδήποτε κυβέρνηση, απλά η προκήρυξη των εκλογών το μεταθέτει χρονικά!
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν γύρω από το συνδικάτο για να βρο-υν το δρόμο της επίλυσης πολλά από τα μεγάλα ζητήματα που παλεύει το συνδικάτο όπως είναι η δημιουργία 5ης βάρδιας στα Ορυχεία για τη δημιουργία 700 θέσεων εργασίας στην περιοχή, η λήψη αμέσων μέτρων για το περιβάλλον, οι πλήρους απασχόλησης και ισότιμες εργασιακές σχέσεις για όλους τους εργαζόμενους!


Το γραφείο τύπου, 7/9/09

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου