.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων Πτολεμαϊδας

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων Πτολεμαϊδας (μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής και Ποντοκώμης), που κατατέθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ από τη ΔΕΗ την 31 Αυγούστου 2009, απεστάλη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης στα μέλη του Συμφώνου Συνεργασίας για ενημέρωση. Σημειώνεται ότι επισήμως δεν απεστάλη για γνωμοδότηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ στη ΝΑ Κοζάνης και ως εκ τούτου οι προβλεπόμενες από τον Νόμο προθεσμίες δεν "τρέχουν" ακόμη. Η μελέτη δίνεται παρακάτω από το energeiakozani.gr:

Εξώφυλλο

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 10

Χάρτες ΜΠΕ

1. Χάρτης Προσανατολισμού [1:50.000]

2. Τοπογραφικός Χάρτης [1:30.000]

3. Χάρτης Υφιστάμενης Κατάστασης Άμεσης και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης [1:50.000]

4. Χάρτης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης [1:30.000]

5. Γεωλογικός Χάρτης [1:60.000]

6. Εδαφολογικός Χάρτης [1:60.000]

7. Χάρτης Βλάστησης [1:50.000]

8. Χάρτης Χρήσεων Γης Άμεσης Περιοχής [1:30.000]

9. Χάρτης Χρήσεων Γης Ευρύτερης Περιοχής [1:50.000]

10. Χάρτης Απαιτούμενων Παρεμβάσεων [1:50.000]

11. Χάρτης Συνοδών Έργων [1:50.000]

12. Στάθμη Εργασιών 2015 [1:30.000]

13. Στάθμη Εργασιών 2020 [1:30.000]

14. Χάρτης Τελικής Διαμόρφωσης [1:30.000]

15. Χάρτης Χρονικής Προτεραιότητας Αποκατάστασης [1:30.000]

1 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου