.

Συμπεράσματα συνεδρίου ΚΕΔΚΕ «Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση– Προβλήματα και Προοπτικές»

Οι εργασίες του θεματικού συνεδρίου με θέμα «Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Προβλήματα και προοπτικές» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη στις 3-4 Σεπτεμβρίου από την ΚΕΔΚΕ, το Δήμο Κοζάνης, την ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης και την επιστημονική στήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

1. Οι στόχοι της ΕΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση των εκπομπών αερίων φαινόμενου θερμοκηπίου (ΑΦΘ) και την αξιοποίηση των ΑΠΕ, με θεμελιακό το στόχο «20-20-20 το 2020», που πλέον έχουν πάρει και νομικά δεσμευτική μορφή και για την χώρα μας επιβάλλουν μια νέα εποχή ενεργειακού σχεδιασμού τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Και στη χώρα μας, ο ενεργειακός σχεδιασμός δε μπορεί παρά να βασίζεται στο τρίπτυχο: ενεργειακή ασφάλεια, κόστος, περιβάλλον και να έχει μακροχρόνιο ορίζοντα.
Βασικός άξονας δράσεων πρέπει να είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων που αφορούν στους ΟΤΑ, (δηλαδή τον οικιακό, τον τριτογενή – δημόσιο και ιδιωτικό- και τις μεταφορές) και η αξιοποίηση των ΑΠΕ, δράσεις στις οποίες οι ΟΤΑ θα πρέπει να ανοίγουν δρόμους και να πρωτοπορούν.

2. Οι σύνεδροι,

- εκτιμώντας ότι τα αστικά κέντρα και οι πόλεις ευθύνονται άμεσα και έμμεσα για το πλέον του ήμισυ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που προκύπτουν από τη χρήση ενέργειας λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας,

- εκτιμώντας ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μοιράζονται την ευθύνη για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με τις εθνικές κυβερνήσεις και επομένως οφείλουν να αναλάβουν δεσμεύσεις και δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή,

- εκτιμώντας ότι πολλές από τις δράσεις - όσον αφορά την ενεργειακή ζήτηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της διαταραχής του κλίματος, είτε εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας των τοπικών κυβερνήσεων, είτε δεν είναι εφικτές χωρίς την πολιτική στήριξή τους,

- εκτιμώντας ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν να πρωτοστατήσουν στην ανάληψη δράσης και να δώσουν το καλό παράδειγμα, δεδομένου ότι αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες,

- εκτιμώντας ότι η δέσμευση της Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνον με τη συνδρομή των τοπικών φορέων, των πολιτών και των ενώσεών τους,

Α. Προτείνουν την ανάληψη, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένων δράσεων σε τοπικό επίπεδο, που αφορούν:

- στην προετοιμασία απογραφής εκπομπών CO2 σε τοπικό επίπεδο,

- στην κατάρτιση και υποβολή Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια,

- στην προσαρμογή δομών για την επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών και της αξιοποίησης των ΑΠΕ,

- στην κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων,

- στη δημοσίευση των εμπειριών και καλών πρακτικών,

- στην υποβολή έκθεσης αξιολόγησης (κάθε 2 χρόνια) και τη δυνατότητα εξακρίβωσης από εξωτερικούς φορείς,

ώστε να γίνουν οι ΟΤΑ πολύ πιο «πράσινοι», αλλά και πραγματικά πράσινοι.

Β. Ζητούν να παρθούν τολμηρές αποφάσεις στο θέμα της χωροθέτησης των ενεργειακών επενδύσεων και να αναδειχθούν οι περιοχές που έχουν ιστορική συμβολή στην ενεργειακή παραγωγή (Δ. Μακεδονία, Μεγαλόπολη, Αλιβέρι) σε Κέντρα Ενεργειακής Τεχνολογίας. Τα Κέντρα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την παραγωγή και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Γ. Προτείνουν την υιοθέτηση της πρότασης για τη σύνταξη και υλοποίηση από την ΚΕΔΚΕ σε συνεργασία με τα υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης του Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενέργεια – Περιβάλλον - ΟΤΑ – Σήμερα» (ΕΠΟΣ), το οποίο έχει τα εξής αντικείμενα:
1. δημιουργία δικτύου για την ορθολογική χρήση ενέργειας στους δήμους
2. αξιοποίηση ενεργειακών πηγών δήμων
3. δημιουργία κοινού πλαισίου κανονισμών
4. πιλοτικές και καινοτόμες οριζόντιες δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας σε τοπικό επίπεδο
5. έργα επίδειξης
και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον ΘΗΣΕΑ, το ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Νόμος 3614/2007, KYA, YπΟιΟ και ΥΠΕΣ, ΦΕΚ 1398 Β΄ τεύχος, 14/7/09), και από το πρόγραμμα για την επιστημονική υποστήριξη των ΤΕΔΚ.

3. Η ΚΕΔΚΕ υιοθετεί και στηρίζει όλα τα αιτήματα και τις προτάσεις που κατέθεσαν στο συνέδριο οι εκπρόσωποι των Δήμων της Κοζάνης, της Δυτικής Μακεδονίας και όλων των περιοχών της χώρας που φιλοξενούν ορυχεία και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, για την αντιμετώπιση όλων των συσσωρευμένων προβλημάτων οικονομικών, εργασιακών, περιβαλλοντικών κ.α.
Τα αιτήματα και οι προτάσεις αυτές θα κατατεθούν στις αρμόδιες θεματικές επιτροπές της ΚΕΔΚΕ και θα απασχολήσουν τις εργασίες του Τακτικού Συνεδρίου της, προκειμένου να ενταχθούν στην ατζέντα των θεμάτων διαβούλευσης μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κυβέρνησης.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου