.

Μήπως τελικά η «Πράσινη Ανάπτυξη» δεν είναι «Πράσινα Άλογα»?

Ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που σχετίζονται με τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής θα ανέλθει έως το 2020, στα 2 τρις εκατομμύρια δολάρια !.

Η παραπάνω εκτίμηση ανακοινώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2009 από τον γνωστό παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, HSBC / Global Research.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι βασικότεροι άξονες των επιχειρηματικών σχεδίων αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την χαμηλής έντασης άνθρακα παραγωγή ενέργειας, τον έλεγχο της αέριας ρύπανσης καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων και απορριμμάτων.

Σύμφωνα πάντοτε με τη μελέτη της HSBC, ο παγκόσμιος τζίρος της «Πράσινης Ανάπτυξης» ξεπέρασε ήδη αυτόν της αμυντικής βιομηχανίας. Δυστυχώς, πέντε μόνον χώρες μοιράζονται, μέχρι τώρα, το 76% του τεράστιου αυτού τζίρου. Η Αμερική, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία.

Οι προαναφερόμενες χώρες, πέραν των δεδομένων σημαντικών τους υποδομών, εμφάνισαν υψηλή ετοιμότητα όσον αφορά στις κυβερνητικές παρεμβάσεις και το συνολικό κεντρικό σχεδιασμό.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου