.

Συνέδριο ενέργειας ΚΕΔΚΕ: Παρουσίαση κ. Καμίνη - Χατζή

Η εισήγηση των κ. Καμίνη, Συνηγόρου του Πολίτη και κ. Χατζή Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ" δίνεται παρακάτω:


Τοποθέτηση Καμίνης - Χατζή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ συ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου