.

Ενδιαφέροντα Ενεργειακά Συνέδρια στο Εξωτερικό

Πηγή: ΙΕΝΕ

Μία σειρά από ενδιαφέροντα συνέδρια με επίκεντρο της εξελίξεις στον χώρο της Ενέργειας πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Ευρώπη στους αμέσως επόμενους μήνες:

European Renewable Energy Policy Conference (Βρυξέλλες, 16-17 Νοεμβρίου 2009)

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC), σε συνεργασία με την Σουηδική Προεδρία της Ε.Ε. διοργανώνουν στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2009, στις Βρυξέλλες το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις ΑΠΕ (European Renewable Energy Policy Conference). Στο κορυφαίο αυτό γεγονός για τον χώρο των ΑΠΕ στην Ευρώπη στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι φορέων θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης που ανοίγονται, με την ευκαιρία και της σύστασης νέων οργανισμών της Ε.Ε. με αντικείμενο της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Θεματικές του Συνεδρίου:
- Βιώσιμη Οικονομική Ανάκαμψη και Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας: οιΑΠΕ ως Κρίσιμο Εργαλείο- Πολιτικές ΑΠΕ για μία Ανταγωνιστική Ευρώπη- Ένα Ασφαλές και Βιώσιμο Ενεργειακό Μέλλον για την Ε.Ε.: ΧρηματοδότησηΤεχνολογιών ΑΠΕ- Διάσωση του Κλίματος: Ο Ρόλος των ΑΠΕ- Μία Παγκόσμια Οπτική: ΑΠΕ για Όλες τις Ηπείρους- Παροχή Ενέργειας στην Ευρω-μεσογειακή Ζώνη: Το Μεσογειακό ΗλιακόΠρόγραμμα (Mediterranean Solar Plan)
Για περισσότερες πληροφορίες: : www.erec.org/policyconference2009
Tηλ: + 32 2 546 1933Fax: + 32 2 546 1934e-mail: events@erec.org

1ο Συνέδριο Ενεργειακής Νομοθεσίας και Εταιρειών Διανομής της Ε.Ε. (Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2009)

Η νέα Οδηγία για τις ΑΠΕ, το 3ο Πακέτο της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας, η δέσμευση της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ενός «έξυπνου δικτύου» με απώτερο στόχο μία οικονομία μηδενικού άνθρακα και τα «Συστήματα Λευκών Πιστοποιητικών» με στόχο την επίτευξη της ενεργειακής αποτελεσματικότητας (White Certificate Systems) θα βρεθούν στο επίκεντρο του 1ου Συνεδρίου Ενεργειακής Νομοθεσίας και Εταιρειών Διανομής της Ε.Ε. (1st EU Energy Law & Distribution Companies Conference), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 25 Νοεμβρίου 2009. Όλες οι παραπάνω νομοθετικές εξελίξεις θα απασχολήσουν το Συνέδριο που διοργανώνει ο ειδικευμένος σε θέματα Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας εκδοτικός οίκος Claeys & Casteels σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Εταιρειών Διανομής Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρισμού GEODE. Ανάμεσα στους ομιλητές συγκαταλέγονται κορυφαία στελέχη και ακαδημαϊκοί του χώρου της ενέργειας, όπως οι: Walter Boltz, Αντιπρόεδρος της CEER, EmmanuelCabau, Επικεφαλής του Energy Efficiency task Force της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Dörte Fouquet, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ΑΠΕ, Anders Hedenstedt, Πρόεδρος της GEODE κ.ά.Για περισσότερες πληροφορίες: www.claeys-casteels.com/distributors
Tηλ: +32 477 93 28 50Fax: +32 11 74 65 25

Annual European Power Generation Strategy Summit & The Power Project Financing & M&A Forum (Πράγα, 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2009)

Στην Πράγα από τις 30 Νοεμβρίου ως τις 2 Δεκεμβρίου 2009 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ετήσια Σύνοδος Στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Παραγωγή Ενέργειας για το 2009 (“Annual European Power Generation Strategy Summit & The Power Project Financing & M&A Forum”), η οποία θα επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης στην υλοποίηση σχεδίων κατασκευής ενεργειακών υποδομών, αλλά και στις ευκαιρίες που προκύπτουν για τους τομείς της παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ.
Ανάμεσα στους κορυφαίους εκπροσώπους του χώρου της ενέργειας στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, που έχουν ήδη επιβεβαιώσει την συμμετοχή τους στην Σύνοδο συγκαταλέγονται οι:
Anders Eldrup, Δ/νων Σύμβουλος της DONG Energy, Fatih Birol, Κορυφαίος Οικονομολόγος και Επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικών και Ανάλυσης του ΙΕΑ, Marco Margheri, Επικεφαλής του Τομέα Ε.Ε. και Ρυθμιστικών Ζητημάτων της Edison, Gunnar Lundberg, Αντιπρόεδρος Ρυθμιστικών Θεμάτων της Vattenfall και προεδρεύων της επιτροπής αγορών της EURELECTRIC, Alan Svoboda, Εκτελεστικός Διευθυντής Πωλήσεων της CEZ, Carlo Pellizzari, Electricity & Services της GDF Suez, Μιχαήλ Θωμαδάκης, Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, Andrew Steel, Επικεφαλής του Τμήματος Ενεργειακών Εταιρειών Κοινής Ωφελείας και Ρυθμιστικών Θεμάτων της Fitch Ratings κ.ά.Οι θεματικές της Συνόδου: - Στρατηγικός Σχεδιασμός: Ηλεκτροπαραγωγή από ʼνθρακα, Φυσικό Αέριο και Πυρηνική Ενέργειας- Ρυθμιστικά Ζητήματα- Στρατηγικές Ρίσκου και Εισόδου σε Ώριμες και Ανερχόμενες Αγορές- Ανάπτυξη ΑΠΕ- Νέες Τεχνολογίες - Χρηματοδότηση Ενεργειακών Σχεδίων, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Τρέχουσα Οικονομική Συγκυρία (προ-Συνέδριο 30 Νοεμβρίου) Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.europeanpowergeneration.com/
e-mail: EPG@imh.com.cy

3rd Annual Essential CleanTech Investor Summit (Λονδίνο, 10 Νοεμβρίου 2009)

Το «Essential Clean Tech Investor Summit» της New Energy World Network Ltd (NewNet), το κορυφαίο ευρωπαϊκό γεγονός για την επένδυση και την καινοτομία στον χώρο της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και της καθαρής ενέργειας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Park Plaza Victoria του Λονδίνου.
Πλήθος επενδυτών, στελεχών και παραγόντων της αγοράς του χώρου πρόκειταινα παρευρεθούν στην εκδήλωση η οποία τελεί υπό την υποστήριξη της CapricornVenture Partners. Ανάμεσα στους ομιλητές και συμμετέχοντες περιλαμβάνονται,μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης καιΑνάπτυξης, της BP Alternative Energy, της Siemens, της GreenRoad, της GeneralElectric, της Capital Dynamics κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://newenergyworldnetwork.us1.list-manage.com/track/click?u=0a1e39e482115fe92362a367c&id=7e4a043f29&e=d2ea31b55d

Tηλ: +44 (0)20 7845 7595
Fax: +44 (0)20 7845 7599
e-mail: events@newenergyworldnetwork.com

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου