.

Η γνώση για τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος απαιτείται...

Η γνώση των ενεργειακών θεμάτων και ιδιαίτερα των θεμάτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα στο λεκανοπέδιο πρέπει να είναι κυρίαρχη στην ατζέντα των πολιτευτών μας. Είναι προφανές ότι η ατμομηχανή της περιοχής μας είναι η ΔΕΗ με τις δραστηριότητες της και τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτή η δραστηριότητα επιφέρει. Συνεπώς η γνώση του κάθε υποψηφίου αξιολογείται ξεχωριστά από τους κατοίκους- πολίτες που καλούνται να επιλέξουν με την ψήφο τους κόμμα και πρόσωπα. Και αυτή είναι η διαφορά με τις προηγούμενες εκλογές. Ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις, χωρίς υπερβολές, είναι πια απαιτητές για την περιοχή μας...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου