.

Συνέδριο ενέργειας ΚΕΔΚΕ: Παρουσίαση κ. Γκέκα

Η εισήγηση του Δρ. Ράλλης Γκέκας ,«Καλές πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο» δίνεται παρακάτω:


Τοποθέτηση Ράλλη Γκέκα - Καλές Πρακτικές της Τ.Α. στην εξοικονόμηση και διαχείριση της ενέργειας συνέδριο Κ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου