.

Συνέδριο ενέργειας ΚΕΔΚΕ: Παρουσίαση κ. Αγερίδη

Η εισήγηση του Δρ. Γιώργου Αγερίδη, «Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας» δίνεται παρακάτω:


Τοποθέτηση Αγερίδης Δυνατότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας συνέδριο ΚΕΔΚΕ Κοζάνη 04.09.09 Δυνατότητες Εξοικονό...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου