.

Συνέδριο ενέργειας ΚΕΔΚΕ: Παρουσίαση κ. Κουρέτα

Η εισήγηση του κ. Κουρέτα «Καλές πρακτικές σε τοπικό επίπεδο» δίνεται παρακάτω:


Τοποθέτηση Κουρέτα ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ συνέδριο ΚΕΔΚΕ Κοζάνη 04.09.09

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου