.

Ανοικτή επιστολή προς τους υποψήφιους βουλευτές Κοζάνης

Θέμα: το διαχρονικό διακύβευμα των εκλογών για το Ν. Κοζάνης

Αξιότιμες κυρίες /οι υποψήφιοι,

Η Δυτική Μακεδονία, ουσιαστικά και πρακτικά ο ν. Κοζάνης, καταλαμβάνει την 203η θέση μεταξύ των 207 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στις επιδόσεις στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν καινοτομούμε, δεν παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, παραμένουμε επικίνδυνα ευάλωτοι όχι μόνο σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης αλλά ακόμη και απέναντι σε επενδυτικές επιλογές ή επιχειρησιακές στρατηγικές εθνικής εμβέλειας. Μετατρέπουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε αναπτυξιακή παθογένεια.

Αν οι προαναφερθείσες αρνητικές επιδόσεις συνέβαιναν σε οποιονδήποτε νομό της Ελλάδας, θα χαρακτηριζόταν, ενδεχομένως, ως πλημμέλημα. Το να συμβαίνουν όμως σε έναν νομό στον οποίο εδώ και 50 χρόνια δραστηριοποιείται η μεγαλύτερη, πολυπλοκότερη, ερευνητικά και τεχνολογικά ελκυστικότερη βιομηχανία της Χώρας, χαρακτηρίζεται ως διαχρονικό έγκλημα.

Το να πιστεύουμε ότι θα προλάβουμε το τρένο της «Πράσινης Ανάπτυξης» κινούμενοι με τους σημερινούς ρυθμούς, φαντάζει τουλάχιστον αφέλεια. Τι ανταγωνιστικά περιθώρια έχει ένας μαθητής της τρίτης τάξης του Γυμνασίου αν βρεθεί ξαφνικά στο πρώτο έτος της Νομικής;

Η περιοχή μας βιώνει ιδιαίτερα προβλήματα για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα επίλυσης ή αντιμετώπισης με βάση την εθνική, ακόμη και τη διεθνή εμπειρία. Η Κέρκυρα, η Ρόδος ή η Κρήτη, υποδέχονται εκατομμύρια τουρίστες αλλά η κάθε περιοχή μπορεί να αντλήσει από την άλλη και εμπειρίες και καλές πρακτικές όσον αφορά στη βέλτιστη τουριστική διαχείριση. Το ίδιο ισχύει για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την ποιότητα των πόσιμων υδάτων, τη σεισμική δραστηριότητα κλπ. Όμως, για παράδειγμα, η διαχείριση δέκα εκατομμύριων τόνων τέφρας ετησίως είναι ένα πρόβλημα που αφορά αποκλειστικά την περιοχή μας.

Τα μοναδικά και ιδιαίτερα προβλήματα της περιοχής μας απαιτούν μοναδικές, καινοτόμες και εξειδικευμένες πρακτικές αντιμετώπισης. Δυστυχώς, οι πρακτικές αυτές δεν διατίθενται κατά παραγγελία, αλλά προκύπτουν μέσα από την μετατροπή της Γνώσης και της Τεχνογνωσίας σε αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό που σε απλά ελληνικά ονομάζεται ΕΡΕΥΝΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

Στην περιοχή του Ruhr της Γερμανίας, μια κατ’εξοχήν λιγνιτοπαραγωγική περιοχή, η εξορυκτική δραστηριότητα ανέδειξε την δυναμική της πριν ακόμη μπει ο 20ος αιώνας. Τον Μάρτιο του 1902, η περιφερειακή κυβέρνηση ζήτησε εμπεριστατωμένη έκθεση από τους ειδικούς επιστήμονες για το πραγματικό μέγεθος των λιγνιτικών κοιτασμάτων. Τους επιβεβαίωσαν ότι η επάρκεια ξεπερνά τα 80 χρόνια ζήτησης, με τα τότε βεβαίως ενεργειακά δεδομένα. Οι τοπικοί βουλευτές ανησύχησαν (!!!) και ζήτησαν να εκπονηθεί άμεσα ένα πλάνο ήπιας προσαρμογής στη μεταλιγνιτική περίοδο. Το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Στην περιοχή του Ruhr δραστηριοποιούνται σήμερα 35 Τεχνολογικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα, 13 Πανεπιστήμια, κατοχυρώνονται ετησίως δεκάδες πατέντες σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ η περιοχή καταγράφει ένα ΑΕΠ της τάξης των 119 δις ευρώ.

Με την ευκαιρία λοιπόν της προεκλογικής περιόδου θα ήθελα να σας υποβάλλω συγκεκριμένα ερωτήματα:

1. Προτίθεστε να στηρίξετε εμπράκτως τη λειτουργία ενός διοικητικά και επιχειρησιακά αυτόνομου Ερευνητικού Κέντρου στο νομό Κοζάνης;

2. Σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα προτείνατε την αξιοποίηση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης αποκλειστικά σε δράσεις που παράγουν καινοτομία, βελτιώνουν μετρήσιμα και ανιχνεύσιμα το περιβάλλον ή δημιουργούν θέσεις εργασίας;

3. Εκτιμάτε ως ρεαλιστική την πρόταση για μείωση των φορολογικών συντελεστών, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων που εδρεύουν στο ν. Κοζάνης, σε συνάρτηση με τα εγκατεστημένα αλλά και τα νεοεισερχόμενα λιγνιτικά MWs με παράλληλη αναδιανομή των εσόδων σε δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας, περιβαλλοντικής προστασίας και βιομηχανικής καινοτομίας;

4. Εκτιμάτε ότι ο νομός Κοζάνης είναι κατάλληλα προετοιμασμένος να προσαρμοσθεί ήπια σε συνθήκες μεταλιγνιτικής περιόδου;

Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Με εκτίμηση
Ευάγγελος Καρλόπουλος
Χημικός Μηχανικός, MSc

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου