.

Ο Νομάρχης Κοζάνης για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος

Τοποθέτηση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή στην ειδική έκδοση της εφημερίδας Κέρδος (27/09/09) με τίτλο “Δυτική Μακεδονία 2009”

Διανύουμε μία χρονιά σημαντικών γεγονότων για τη διεθνή οικονομία. Μία χρονιά που χαρακτηρίζεται από αστάθεια και ρευστότητα. Οι δυσοίωνες προβλέψεις για ύφεση σε κάποιες από τις πιο ισχυρές οικονομίες της δύσης, δυστυχώς επαληθεύτηκαν. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που εκδηλώθηκε ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες του 2008, δεν άφησε ανεπηρέαστη και τη δική μας οικονομία. Τα μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας, η κατανάλωση, οι επενδύσεις, η απασχόληση έχουν ήδη επηρεαστεί. Ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει δυσκολίες. Διανύει μια δύσκολη περίοδο.
Η δική μας τοπική οικονομία, δέχτηκε αλυσιδωτά στο διάστημα αυτό τις δικές της πιέσεις, με όλες τις διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση τους που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έντονη ποικιλομορφία του παραγωγικού ιστού του Νομού μας, στα ιδιαίτερα δημογραφικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν, τις εξελίξεις στο διεθνές ενεργειακό πεδίο, καθώς και στα νέα δεδομένα που η διάνοιξη και αξιοποίηση της Εγνατίας οδού δημιούργησε για το Νομό μας.
Τα δεδομένα αυτά αποτέλεσαν για εμάς τους ανθρώπους της παρούσας Νομαρχιακής Αρχής, την αφετηρία και το επίκεντρο στο σχεδιασμό της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Μίας πολιτικής που κινείται στους σταθερούς άξονες:

 Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Πολιτισμός, Κοινωνική Συνοχή.
 Πράσινη Ανάπτυξη, Ενεργειακή Παραγωγή και Επιχειρηματικότητα.
 Φυσικό Περιβάλλον και Αειφορία.
 Εξωστρέφεια, Ενδοπεριφερειακές και Διεθνείς Συνεργασίες.

Έχουμε συνηθίσει διαχρονικά να ταυτίζουμε τη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα το Νομό Κοζάνης με τη λέξη «Ενέργεια». Μία ταύτιση απόλυτα δικαιολογημένη, αφού αυτός αποτελεί μία από τις πλουσιότερες σε ορυκτές πρώτες ύλες περιοχές της Ελλάδος. Δικαιολογημένα λοιπόν, ο Νομός Κοζάνης, χαρακτηρίζεται ως η ενεργειακή καρδιά της Ελλάδος, αφού στα εδάφη του παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικού ρεύματος συγκριτικά με κάθε άλλο Νομό. Η ΔΕΗ, η επιχείρηση που διαχρονικά αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για την Οικονομική και Βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας μας, παρέχει απασχόληση και επιχειρηματικές συνεργασίες σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων και επιχειρήσεων του Νομού μας, γεγονός που επηρεάζει θετικά τις κοινωνικές δράσεις στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, ευθύνεται, για μία σειρά αρνητικών για τον τόπο μας περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την απαξίωση εδαφών, την ανάγκη για υποχρεωτική μετεγκατάσταση ολόκληρων χωριών και οικισμών, τις παράνομες αποθέσεις, την ύπαρξη όπως και λειτουργία τεχνολογικά απαξιωμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, που μετριάζουν τη θετική κοινωνική επίδραση της στην περιοχή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, εμποδίζοντας κάθε προσπάθεια υλοποίησης ενός μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης.
Ο στόχος μας σήμερα ξεκάθαρος, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να έχει ο κρίσιμος αυτός τομέας της ενεργειακής παραγωγής μια νέα δυναμική στην αναπτυξιακή διαδικασία του Νομού. Επιλογή μας για το σκοπό αυτό, να αξιοποιήσουμε την ιστορική διαδρομή της περιοχής, την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, να στηρίξουμε την έρευνα και την καινοτομία στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, να ακολουθήσουμε το δρόμο της ουσιαστικής συνεργασίας με την πολιτεία, τη διοίκηση και τους εργαζομένους της ΔΕΗ. Στην κατεύθυνση αυτή στηρίζουμε και διεκδικούμε, την κατασκευή σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, την παραγωγή βιοκαυσίμων, την αποκατάσταση των παλαιών λιγνιτικών περιοχών, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Προσβλέπουμε στη λήψη αποφάσεων, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που στο άμεσο μέλλον θα εξασφαλίζουν, τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών του Νομού μας, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς το σύνολο των πολιτών της χώρας μας, τη διατήρηση και ενίσχυση της αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος, την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, την αποδοτική λειτουργία της ΔΕΗ στο Νομό μας. Κύριο μέλημα μας, ο Νομός Κοζάνης, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων σε βάθος χρόνου, να διατηρήσει το χαρακτήρα του στρατηγικού, ενεργειακού πυρήνα της χώρας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι, η ολοκλήρωση του έργου της “Εγνατίας Οδού” και των δύο καθέτων αξόνων της που διέρχονται του Νομού μας, επέφερε πρόσθετα ευεργετήματα στην τοπική επιχειρηματικότητα και απασχόληση αφού συνέβαλε, στην άρση της γεωγραφικής απομόνωσης και στην ενίσχυση της προσπελασιμότητας των πολιτών από και προς το Νομό Κοζάνης, στην ενδυνάμωση του συνολικού τουριστικού του προϊόντος, στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του Νομού μας ως γεωγραφικό χώρο άσκησης της επενδυτικής δραστηριότητας, στη δυνατότητα διασύνδεσης του Νομού Κοζάνης με τα διαφαινόμενα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα, στη μείωση του κόστους υλοποίησης των μεταφορών από και προς το Νομό μας, στην ταχύτερη ολοκλήρωση των επιχειρηματικών συναλλαγών που διενεργούνται σε αυτόν, στη δυνατότητα συμμετοχής του Νομού μας στη διαμόρφωση της νέας περιφερειακής αγοράς των Βαλκανίων.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, η τέταρτη προγραμματική περίοδος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 – 2013), βρήκε από το ξεκίνημα της, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, τις υπηρεσίες της και τους δικούς της οργανισμούς, έτοιμους και διαχειριστικά επαρκείς για την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων. Έτσι σήμερα, μέσω της αξιοποίησης προσκλήσεων προερχόμενες αντίστοιχα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, βρισκόμαστε στην πλεονεκτική θέση της υπαγωγής έργων καθώς και της υποβολής όπως και της προετοιμασίας μελετών, που αφορούν τους τομείς του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, του αγροτικού χώρου, της ψηφιακής σύγκλησης και της οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 182,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.
Κλείνοντας την τοποθέτηση μου αυτή θέλω να επισημάνω ότι, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και εγώ προσωπικά, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλες οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις μας να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, έχοντας ως βασική μας προτεραιότητα τον πολίτη, τις ανάγκες του, τη βελτίωση του βοιωτικού του επιπέδου. Σχεδιάζουμε υπεύθυνα και υλοποιούμε αποτελεσματικά.
Κύριο μέλημα μας, να δημιουργήσουμε για τους πολίτες και κυρίως τους νέους ανθρώπους του Νομού μας το πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό εκείνο υπόβαθρο που θα αποτελεί την ισχυρή βάση ανάπτυξης των δυνάμεων τους, των δικών τους ιδεών και πρωτοβουλιών. Όραμα μας για το Νομό Κοζάνης η ανάδειξή του ως “Νομός της σύγχρονης ενεργειακής παραγωγής και της πράσινης ανάπτυξης, με διακριτή πολιτιστική ταυτότητα και κομβικό ρόλο στη Νοτιοδυτική πλευρά των Βαλκανίων”.

Πηγή: www.kozan.gr


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου