.

4ο Διεθνές Συνέδριο ENERTECH '09


23-24 Οκτωβρίου, Holiday Inn - Αττική Οδός, Αθήνα
Στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ – PHOTOVOLTAIC 2009, Εκθεσιακό MEC Παιανία

Επιστημονική Οργάνωση Συνεδρίου

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας, οι επιπτώσεις από την παραγωγή και την κατανάλωσή της στο περιβάλλον και η κρισιμότητα της επάρκειας και ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού για την ομαλή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, έχουν μεταφέρει τα ενεργειακά ζητήματα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας ειδικότερα (παραγωγή, μεταφορά, διανομή και τελική χρήση) συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια εξαιρετικό ενδιαφέρον, πλέον όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά ιδίως σε ό,τι αφορά τα θεσμικά ρυθμιστικά ζητήματα και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η επιλογή μίγματος καυσίμου και η υλοποίηση επενδύσεων μεγάλων συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, η ανάπτυξη των μεγάλων διασυνδεδεμένων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των αυτόνομων νησιωτικών δικτύων, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών ευφυών δικτύων, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ενσωμάτωσή τους στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, η ορθολογική χρήση και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν πεδία έντονου ενδιαφέροντος, αλλά και προβληματισμού και παρουσιάζουν προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με κοινή και συντονισμένη δράση του τεχνικού, επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου.

Σκοπός

Το συνέδριο ENERTECH’09 φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα για την παρουσίαση των εξελίξεων, τη διατύπωση προβληματισμού και την ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου σε όλους τους παραπάνω τομείς, καλύπτοντας οριζόντια τα θέματα αιχμής στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο συνέδριο θα πραγματοποιήσουν εισηγήσεις κορυφαίοι προσκεκλημένοι ομιλητές από τον διεθνή χώρο και την Ελλάδα, οι οποίοι θα καλύψουν τη θεματολογία του συνεδρίου από πλευράς:

► Θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου

► Επενδυτικών δυνατοτήτων και ευκαιριών

► Τεχνολογικής καινοτομίας

επικεντρώνοντας στις πρόσφατες εξελίξεις και στα θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και φορέων του ενεργειακού τομέα, στελέχη χρηματοδοτικών οργανισμών, στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, σε στελέχη της κεντρικής διοίκησης, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Θεματικές Ενότητες - Αναλυτικό Πρόγραμμα

· Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Εκσυγχρονισμός της αγοράς, ρυθμιστικά θέματα, επενδύσεις, ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία

· Θερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Φυσικό αέριο, Λιγνίτης, Λιθάνθρακας, Πυρηνική ενέργεια, Επενδύσεις: πλαίσιο, εμπόδια, προοπτικές

· Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Υδροηλεκτρική ενέργεια, Ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικοί σταθμοί), Αιολική ενέργεια, Γεωθερμία, Βιομάζα και ενεργειακή διαχείριση απορριμμάτων, Επενδύσεις: κίνητρα, εμπόδια, προοπτικές

· Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας
Ανάπτυξη, Διασυνδέσεις, Λειτουργία με μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, Αυτόνομα νησιωτικά συστήματα

· Διεσπαρμένη παραγωγή και ευφυή δίκτυα (smart grids)
Αποθήκευση, Υδρογόνο, Μικρής κλίμακας ΣΗΘ, Μικροδίκτυα

· Εξοικονόμηση & διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
«Πράσινα» κτήρια – Ενεργειακή επιθεώρηση, Κίνητρα για επενδύσεις εξοικονόμησης, Τηλεμέτρηση, Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Χατζηαργυρίου Νίκος, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε.
Αγερίδης Γιώργος, Δ/ντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας, ΚΑΠΕ
Ασλάνογλου Μίλτος, Επικεφαλής Μονάδας Παρακολούθησης Αγορών και Ανταγωνισμού ΡΑΕ
Βασιλάκος Νίκος, Τεχνικός και Επιστημονικός Σύμβουλος ΕΣΗΑΠΕ
Γεωργαντζής Γιώργος, Διευθυντής Συστήματος Μεταφοράς ΔΕΗ Α.Ε.
Γληνού Γεωργία, Συντονίστρια Ομάδας ΑΠΕ ΡΑΕ
Θωμαδάκης Μιχάλης, Αντιπρόεδρος ΡΑΕ
Κακαράς Μανώλης, Καθηγητής ΕΜΠ
Κάλλιος Μάνθος , Διευθυντής Εταιρικής Στρατηγικής και Ανάπτυξης, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Κορωνίδης Θανάσης,Επιχειρησιακός Δ/ντής Ανάπτυξης και Συντήρησης Συστήματος ΔΕΣΜΗΕ
Λιόλιου Βάλυ, Βοηθός Διευθύντρια ΚΔΕΠ ΔΕΗ Α.Ε.
Μπουλαξής Νίκος, Συντονιστής Ομάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ΡΑΕ
Παπαδόπουλος Μιχάλης, Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ
Παπαθανασίου Σταύρος, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ
Παπαντώνης Δημήτρης, Καθηγητής ΕΜΠ
Τσαντίλας Θανάσης, Γενικός Διευθυντής Ενέργειας Rokas Renewables
Φραγκόπολος Χρίστος, Καθηγητής ΕΜΠ
Φυτίκας Μιχάλης, Καθηγητής ΑΠΘ
Χαβιαρόπουλος Παναγιώτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ
Ψωμάς Στέλιος, Σύμβουλος, Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Δείτε το Αναλυτικό Πρόγραμμα

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Διοργανωτής: Leaderexpo-Leadertech , www.leaderexpo.gr

Υπό την Αιγίδα:
Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.)
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.)
Επιστημονική Οργάνωση: ΔΕΗ Α.Ε.

Οργανωτική υποστήριξη:
European Photovoltaic Industry Association (E.P.I.A.)
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.( Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.)

Χώρος Συνεδρίου
Ξενοδοχείο Holiday Inn, Athens- Attica Avenue, 40o χιλ. Αττικής Οδού

Γλώσσες Συνεδρίου
Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Εγγραφές

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συνέδριο ENERTECH 2009, μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας , ή να αποστείλουν τη Φόρμα Εγγραφής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου στο fax 210-8024267 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από την ειδική έκπτωση έγκαιρης εγγραφής, εφόσον δηλώσουν τη συμμετοχή τους πριν το τέλος Αυγούστου.

Για θέματα εγγραφών και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της διοργανώτριας εταιρείας Leaderexpo-Leadertech στα τηλ. 210-6141164, 210-6141223, 210-8069271, fax 210-8024269, e-mail: info@leaderexpo.gr (Υπεύθυνη κα Πέπη Κόκκαλη)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου