.

Σφάλμα εκ παραδρομής για τη ΜΠΕ

Εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ ότι η ΚΥΑ αναφερόταν στην αναμενόμενη ΜΠΕ για τις μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής και Ποντοκώμης. Το ορθό είναι ότι αναφέρεται για το ορυχείο Μαυροπηγής και ότι η αναμενόμενη ΜΠΕ αναμένεται...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου