.

Επιστολή Σπάρτακου για τροφοδοσία ΑΗΣ Μελίτης

Προς: Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αθανασόπουλο Π.
Θέμα: Τροφοδοσία του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

Κύριε Πρόεδρε
Επανερχόμαστε στο θέμα της τροφοδοσίας της λιγνιτικής μονάδας του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ισχύος 330 MW, εκφράζοντας για άλλη μία φορά την έντονη ανησυχία μας για την σοβαρότητα της κατάστασης έτσι όπως διαμορφώνεται τον τελευταίο χρόνο.
Όπως καλά γνωρίζετε η τροφοδοσία της συγκεκριμένης μονάδας μετά τα προβλήματα στο Ορυχείο του Κλειδίου, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το κοίτασμα του Ορυχείου Αχλάδας ιδιοκτησίας της εταιρίας ¨Λιγνιτορυχεία Αχλάδας¨ συμφερόντων της οικογένειας Ρόζα με την οποία η ΔΕΗ ΑΕ έχει υπογράψει μακροχρόνια σύμβαση.
Το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ είχε εκφράσει από τότε τις ενστάσεις του για τους όρους της σύμβασης γιατί θεωρούσε ότι ήταν ασύμφοροι για την ΔΕΗ ΑΕ, αφού θα έθεταν σε περιπέτειες την ομαλή λειτουργία της μονάδας, με δεδομένο ότι η μονάδα του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ σχεδιάστηκε για καύση λιγνίτη με μέσο όρο θερμικής δύναμης 1850 klcal, και όχι 1750 + _ 50 που ορίζει η σύμβαση.
Άλλος όρος της Σύμβασης που κατά την άποψή μας κρίνεται εξαιρετικά επαχθής για την ΔΕΗ ΑΕ είναι η δυνατότητα που παρέχεται στον ανάδοχο να συμψηφίσει την ποσότητα λιγνίτη που διακίνησε σε παρελθόντα χρόνο έτσι ώστε να εμφανίζεται τυπικά σύννομος.
Δυστυχώς μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις ενός έτους επιβεβαιωθήκαμε τουλάχιστον δύο φορές, αφού ο ανάδοχος στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της μονάδας.
Θυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο του 2008 τα απολήψιμα λιγνιτικά αποθέματα στην αυλή του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ήταν 350.000 ton. Όμως λόγο της αδυναμίας διακίνησης από τον ανάδοχο της απαιτούμενης ποσότητας λιγνίτη σε διάστημα μόλις τριών μηνών (Ιανουάριος του 2009) τα αποθέματα μειώθηκαν κάτω από τους 50.000 ton.
Τότε η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής για χρονικό διάστημα περισσότερο του ενός μήνα προχώρησε στη μείωση της παραγωγής Η/Ε από την συγκεκριμένη μονάδα κατά 110MW !!! για να μην τεθεί εκτός λειτουργίας από έλλειψη λιγνίτη ο πλέον σύγχρονος , οικονομικότερος, περιβαλλοντικά φιλικότερος λιγνιτικός σταθμός της χώρας, ζημιώνοντας ταυτόχρονα με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ την ΔΕΗ ΑΕ.
Σήμερα δυστυχώς το πρόβλημα είναι εντονότερο χωρίς προοπτική ανάκαμψης, αφού τα αποθέματα στην αυλή του λιγνίτη είναι λιγότερα από 50.000 ton και επαρκούν μόνο για 5 ημέρες !!! ενώ η διακίνηση λιγνίτη από τον ανάδοχο τις τελευταίες έξι ημέρες ήταν της τάξεως των 15.000 ton αντί για 60.000 ton.
Κύριε Πρόεδρε
Με δεδομένο ότι οι καιρικές συνθήκες κατά την χειμερινή περίοδο θα δυσχεραίνουν περαιτέρω την εξόρυξη και την διακίνηση της απαιτούμενης ποσότητας λιγνίτη από τον ανάδοχο, αναγκαστήκατε να προχωρήσετε στην προμήθεια 50.000 ton λιγνίτη υψηλής θερμογόνου δύναμης από την Βουλγαρία για να αναμιχτεί με λιγνίτη που μεταφέρεται από το Ορυχείο Μαυροπηγής, έτσι ώστε να δοθεί προσωρινή λύση στο πρόβλημα.
Η μείωση της παραγωγής Η/Ε από τη συγκεκριμένη μονάδα κατά 110 MW που προχωρήσατε από την Τετάρτη 28/10/2009, δεν θα αποτρέψει τελικά την διακοπή της λειτουργίας του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, έως ότου αυξηθούν τα αποθέματα.
Κύριε Πρόεδρε
Με Βάση την κρισιμότητα της κατάστασης σας καλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν από την ΔΕΗ ΑΕ και το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να λειτουργεί ακώλυτα ο πλέον σύγχρονος , οικονομικότερος, περιβαλλοντικά φιλικότερος Λιγνιτικός Σταθμός της χώρας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου